Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriets spetsprojekt ökar välfärd och hälsa

Social- och hälsovårdsministeriet
28.9.2015 14.01
Nyhet

SHM koordinerar det strategiska målet Välfärd och hälsa i regeringsprogrammet. Det består av fem spetsprojekt. Målet är att finländarna mår bättre och upplever att de klarar sig i olika livsskeden. Var och en upplever sig kunna påverka, göra egna val och ta ansvar. Inom social- och hälsovården betonas förebyggande verksamhet samtidigt som vårdkedjorna fungerar smidigt, personalen mår bra och informationssystemen fungerar. I och med reformen ger de gemensamma medlen upphov till mera hälsa och välfärd.

Målet för välfärd och hälsa förverkligas genom spetsprojekt och genomförandet styrs av Ministerarbetsgruppen för hälsa och välfärd. Dess ordförande är minister Mäntylä.

SHM:s spetsprojekt och ansvariga ministrar  

Social- och hälsovårdsreformen

I regeringsprogrammet finns även tre förvaltningsreformer: social- och hälsovårdsreformen, reformen som gäller att minska kommunernas uppgifter samt reformen av regionförvaltningen. Syftet med social- och hälsovårdsreformen är en smidig helhet av servicekedjor och en bättre fungerande basservice. Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för social- och hälsovårdsreformen och den leds av familje- och omsorgsminister Juha Rehula.

Ytterligare information

Tillbaka till toppen