Koti- ja omaishoidon uudistus (I&O-kärkihanke 2016-2018)

Kotihoidon sekä omais- ja perhehoitajien palveluja on uudistettu nykyistä yhdenvertaisemmiksi ja paremmin koordinoiduiksi hallituksen I&O-kärkihankkeena vuosien 2016-2018 aikana. 

Uudistuksessa on luotu malleja iäkkäiden alueellisille palvelukokonaisuuksille, joissa on sovitettu yhteen heille suunnatut palvelut.

Kärkihankkeen loppuraportti julkaistiin keväällä 2019:

Alueellisen kehittämistyön tulokset on julkaistu osiossa Maakunnalliset tulokset.