FI SV EN

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edustalla isoäiti ja lapsi kävelyllä metsäpolulla. Taustalla isoisä ja toinen lapsi.

Hyvät käytännöt lisäävät terveitä elämäntapoja, vahvistavat mielenterveyttä ja torjuvat yksinäisyyttä. Ne myös kaventavat hyvinvointi- ja terveyseroja. 

Ajankohtaista

Hankkeen loppuseminaari pidettiin Helsingissä 15.11.2018.

Seminaarin tallenteen voit katsoa täältä. Loppuseminaarissa esitetty video Ajatuksia eriarvoisuudesta löytyy Youtubesta:

Hankkeen ulkoinen arviointi valmistuu muiden sosiaali- ja terveysministeriöiden kärkihankkeiden arviointien kanssa samaan aikaan vuoden 2019 alkupuolella.

Hyvät käytännöt käyttöön koko maassa

Eri puolilla Suomessa on paljon hyviä käytäntöjä, joiden avulla voidaan vaikuttaa ihmisten elintapoihin, kuten liikuntaan, ravitsemukseen, nukkumiseen, päihteiden käyttöön ja tupakointiin. Vaikutukset ulottuvat myös ihmisten osallisuuteen ja mielenterveyteen. Kärkihankkeeseen on valikoitu yhdeksän jo vaikuttavaksi todettua hyvää käytäntöä tai toimintamallia. Ne halutaan saada käyttöön mahdollisimman laajasti koko maassa. Idea on, että hyvät toimintatavat ovat jatkossa pysyvää toimintaa hallintorakenteista riippumatta.

Hyvien käytäntöjen levittämiseen käytetään yhteensä 7,25 miljoonaa euroa vuosina 2016−2018.

Ihmisten omat vahvuudet lähtökohtina

Hyvistä käytännöistä hyötyvät erityisesti ne ihmiset, joiden hyvinvointi ja terveys ovat
selvästi keskimääräistä huonompia. Siksi kärkihankkeen hyvät käytännöt keskittyvät vahvistamaan ihmisten voimavaroja ja heidän omaa osallisuuttaan. Hyvinvointia ja terveyttä tukevien elintapojen on oltava kaikille mahdollisia, helppoja ja houkuttelevia valintoja.

Hyvät käytännöt:

  • toimivat palvelurakenteesta riippumatta
  • vahvistavat ihmisten voimavaroja ja tukevat ihmisiä ottamaan vastuuta elämästään
  • helpottavat ammattilaisten työtä ja parantavat tuloksia
  • edellyttävät toimintatapojen muutosta kaikilta

Hyvät käytännöt kannattaa sisällyttää esimerkiksi 

  • kuntien hyvinvointikertomuksiin ja alueellisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioihin
  • palvelulupauksiin ja strategioihin
  • ehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin
  • sopimuksiin palveluntuottajien kanssa 
  • uusien työntekijöiden perehdytykseen

Seuraa meitä Twitterissä: #hyvätervearki ja #hyte

Lisätietoja

Taru Koivisto, johtaja 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323