FI SV EN

Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edustalla isoäiti ja lapsi kävelyllä metsäpolulla. Taustalla isoisä ja toinen lapsi.Kärkihankkeen tavoitteena on lisätä terveitä elämäntapoja ja vahvistaa mielenterveyttä, torjua yksinäisyyttä, vähentää rakennuksista aiheutuvia terveyshaittoja sekä kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja.

Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toiminnassa otetaan käyttöön näyttöön perustuvia hyviä käytäntöjä, jotka edistävät nykyistä paremmin heikoimmassa asemassa olevien väestöryhmien hyvinvointia, terveyttä ja vastuunottoa. Poikkihallinnollinen yhteistyö on olennaista muutoksen aikaansaamiseksi.

Seuraa meitä Twitterissä: #hyvätervearki ja #hyte
 

Lisätietoja

Taru Koivisto, johtaja 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323  


Meri Larivaara, neuvotteleva virkamies 
STM, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163634