Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

Edustalla isoäiti ja lapsi kävelyllä metsäpolulla. Taustalla isoisä ja toinen lapsi.

Hyvät käytännöt lisäävät terveitä elämäntapoja, vahvistavat mielenterveyttä ja torjuvat yksinäisyyttä. Ne myös kaventavat hyvinvointi- ja terveyseroja.

Hanke oli käynnissä 2016-2018, ja sen tulokset on koottu esitteeksi:

Rahoitettujen hankkeiden tulokset esitellään myös koontisivulla:

Hankkeessa tehtiin video, jonka teemana on Ajatuksia eriarvoisuudesta.

Kaikki hankkeen materiaalit löydät täältä

Ihmisten omat vahvuudet lähtökohtina

Hyvistä käytännöistä hyötyvät erityisesti ne ihmiset, joiden hyvinvointi ja terveys ovat
selvästi keskimääräistä huonompia. Hyvinvointia ja terveyttä tukevien elintapojen on oltava kaikille mahdollisia, helppoja ja houkuttelevia valintoja.

Hyvät käytännöt:

  • toimivat palvelurakenteesta riippumatta
  • vahvistavat ihmisten voimavaroja ja tukevat ihmisiä ottamaan vastuuta elämästään
  • helpottavat ammattilaisten työtä ja parantavat tuloksia
  • edellyttävät toimintatapojen muutosta kaikilta

Hyvät käytännöt kannattaa sisällyttää esimerkiksi 

  • kuntien hyvinvointikertomuksiin ja alueellisiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategioihin
  • palvelulupauksiin ja strategioihin
  • ehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin
  • sopimuksiin palveluntuottajien kanssa 
  • uusien työntekijöiden perehdytykseen

Seuraa meitä Twitterissä: #hyvätervearki ja #hyte

Lisätietoja

Taru Koivisto, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Toimintakyky-tulosryhmä / TOK 0295163323