FI SV EN

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi -hankkeessa kokeiltiin vuosina 2016–18 erilaisia tapoja toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut niin, että jokainen voi saada tarvitsemansa palvelut ajasta ja paikasta riippumatta.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen kehittämisessä lähtökohtina ovat olleet asukkaiden kokemukset ja osallistuminen.

Uudet palvelut lisäävät joustavuutta ja valinnanvapautta sote-palvelujen käyttöön. Asiakas saa paremmin tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja omahoitoon ja löytää sote-palvelut helpommin.

Kärkihankkeessa oli kolme kokonaisuutta:

Palvelusetelikokeilu jatkuu syksyyn 2019 asti

Palvelusetelikokeilu alkoi osana Palvelut asiakaslähtöisiksi -kärkihanketta ja toimi sen alla vuoden 2018 loppuun asti. Palvelusetelikokeilu jatkuu erillisellä rahoituksella vuoden 2019 lokakuuhun asti.

Lisätietoja

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163256