FI SV EN

Palvelut asiakaslähtöisiksi

Palvelut asiakaslähtöisiksi -hankkeessa on vuosina 2016–18 kokeiltu erilaisia tapoja toteuttaa sosiaali- ja terveyspalvelut niin, että jokainen voi saada tarvitsemansa palvelut ajasta ja paikasta riippumatta.

 Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintatapojen kehittämisessä lähtökohtina ovat olleet asukkaiden kokemukset ja osallistuminen.

Uudet palvelut lisäävät joustavuutta ja valinnanvapautta sote-palvelujen käyttöön. Asiakas saa paremmin tukea toimintakyvyn ylläpitämiseen ja omahoitoon ja löytää sote-palvelut helpommin.

Kärkihankkeessa oli kolme kokonaisuutta:

Lisätietoja

Vuokko Lehtimäki, hankepäällikkö 
sosiaali- ja terveysministeriö, Hyvinvointi- ja palveluosasto / HPO, Palvelut-yksikkö / PAL, Aikuiset-tulosryhmä / AIKU 0295163256