Hoppa till innehåll
Media

Eduskunta hyväksyi eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistuksen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.11.2021 13.39
Tiedote 349/2021

Hallitus esitti eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain kokonaisuudistuksen vahvistamista tänään valtioneuvoston istunnossa. Uudistus koskee eläkesäätiölain ja vakuutuskassalain ja eräiden näihin liittyvien lakien muuttamista.

Uudistuksen tavoitteena on edistää eläkesäätiöiden ja eläkekassojen perustamista ja toimintaedellytyksiä osana työeläkejärjestelmän hajautettua toimeenpanoa. Tavoitteena on, että eläkesäätiöt ja -kassat säilyvät toimivina ja omat erityispiirteensä omaavina vaihtoehtoina työnantajalle järjestää työntekijöilleen lakisääteinen eläketurva ja vapaaehtoinen lisäeläketurva.

Eläkesäätiöiden ja –kassojen osuus työeläketoimintaa harjoittavien laitosten vastuuvelasta on noin 4 %. Uusia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja ei ole viime vuosikymmeninä juurikaan perustettu ja lisäeläkevakuutustoiminnan osalta useimmat säätiöt ja kassat ovat suljettuja eli ne eivät enää vakuuta uusia henkilöitä.

Uudistuksen pyritään myös täsmentämään ja selkeyttämään eläkesäätiöiden- ja kassojen selvitystila- ja konkurssisäännöksiä. Vakuutuskannan luovuttaminen purkamistilanteessa on käytännössä ollut vaikeaa, joten uudistuksella lisätään eläkesäätiön tai –kassan vakuutuskannan vastaanottamisen houkuttelevuutta.

Uudistuksella ei muuteta eläkkeitä tai muita etuuksia koskevaa sääntelyä.

Lait tulevat voimaan 1.1.2022. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina 19.11.2021.

Lisätietoja:

Riitta Kokko-Herrala, hallitusneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163 345, [email protected]

Tillbaka till toppen