Hoppa till innehåll
Media

Regeringen har godkänt totalreformen av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.11.2021 13.39
Pressmeddelande 349/2021

Regeringen godkände totalreformen av lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor vid statsrådets allmänna sammanträde i dag. Genom reformen ändras lagen om pensionsstiftelser och lagen om försäkringskassor samt vissa lagar som har samband med dem.

Syftet med reformen är att främja bildandet av pensionsstiftelser och pensionskassor och verksamhetsförutsättningarna för dessa anstalter som en del av den decentraliserade verkställigheten av arbetspensionssystemet. Syftet med förslaget är att pensionsstiftelser och pensionskassor med sina egna särdrag ska förbli användbara alternativ när arbetsgivaren ordnar lagstadgat pensionsskydd och frivilligt tilläggspensionsskydd för sina arbetstagare.

Pensionsstiftelsernas och pensionskassornas andel av ansvarsskulden i de anstalter som bedriver arbetspensionsverksamhet är cirka 4 procent. Under de senaste årtiondena har det inte bildats många nya pensionsstiftelser och pensionskassor, och de flesta stiftelser och kassor som bedriver tilläggspensionsförsäkringsverksamhet är stängda, dvs. de tecknar inte längre försäkringar för nya personer.

Avsikten med reformen är också att precisera och förtydliga pensionsstiftelsernas och pensionskassornas likvidations- och konkursbestämmelser. Vid en upplösning av kassan har det i praktiken varit svårt att överlåta försäkringsbeståndet, och syftet med reformen är därför att göra mottagandet av pensionsstiftelsers och pensionskassors försäkringsbestånd mer attraktivt. 

Lagstiftningen om pensionerna eller de övriga förmånerna ändras inte i samband med reformen. 

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2022. Avsikten är att republikens president ska stadfästa lagarna fredagen den 19 november 2021.

Ytterligare information:

Riitta Kokko-Herrala, regeringsråd, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 345, [email protected]

Tillbaka till toppen