Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Fimeas och Valviras nuvarande överdirektörer fortsätter i tjänsteförhållande för viss tid

Social- och hälsovårdsministeriet
13.9.2016 11.42
Pressmeddelande 132

Överdirektören för Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) Sinikka Rajaniemi och överdirektören för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) Marja-Liisa Partanen har varit utnämnda för viss tid, till och med den 31 oktober 2016.

Överdirektörerna fortsätter sitt arbete i tjänsteförhållanden för viss tid till och med den 30 april 2017, dock högst tills tjänsterna har tillsatts och de som har utnämnts till tjänsterna börjar sköta sina uppgifter.

Social- och hälsovårdsministeriet förlänger överdirektörernas tjänsteförhållanden för viss tid på grund av att det för närvarande pågår en utredning av uppgifterna och strukturen inom de inrättningar som hör till ministeriets förvaltningsområde.

Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte i början av september en utredare för att utreda vilka möjligheter Institutet för hälsa och välfärd, Arbetshälsoinstitutet, Valvira och Fimea har att stödja förverkligandet av målen med social- och hälsovårdsreformen. Utredaren Osmo Soininvaaras uppdrag sträcker sig till utgången av detta år.

Ytterligare information

Överdirektör Kirsi Varhila, tfn 0295 163 338, [email protected]

Tillbaka till toppen