Hoppa till innehåll
Media

Förhandsavgörande av EU-domstolen i ett ärende som gäller personlig assistans

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 26.7.2018 12.09
Nyhet

EU-domstolen har gett ett förhandsavgörande i ett ärende som gäller beviljande av personlig assistans under en tillfällig vistelse i ett annat EU-land enligt handikappservicelagen.

En i Finland bosatt person med svår funktionsnedsättning hade ansökt om personlig assistans för att studera i Estland. Personen hade för avsikt att tillbringa tre eller fyra dagar i veckan i Tallinn medan hemkommunen blir kvar i Finland.

Hemkommunen hade inte beviljat servicen. Förvaltningsrätten antog samma ståndpunkt och förkastade personens besvär. Personen överklagade hos högsta förvaltningsdomstolen, som bad EU-domstolen om ett förhandsavgörande i fråga om tolkningen av EU-rätten.

Enligt EU-domstolens förhandsavgörande följer av EU-medborgarens rätt till fri rörlighet att en kommun inte kan neka personlig assistans i fallet.

Ärendet går nu tillbaka till högsta förvaltningsdomstolen, som fattar det slutliga beslutet. EU-domstolens dom är bindande för högsta förvaltningsdomstolen i fråga om tolkningen av unionsrätten.

Social- och hälsovårdsministeriet ska bedöma konsekvenserna av fallet för den personliga assistansen i motsvarande situationer.

Ytterligare information

Maija Iles, regeringssekreterare, tfn 0295 163 237
Taru Koivisto, direktör, tfn 0295 163 323

Tillbaka till toppen