Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevan lainsäädännön kokonaisuudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeva lainsäädäntö uudistuu. 

Uudistuksen tarkoituksena on päivittää ammattihenkilöitä koskevaa lainsäädäntöä siten, että jatkossa säänneltäisiin vain niitä sosiaali- ja terveydenhuollon ammatteja, joissa sääntely on välttämätöntä asiakas- ja potilasturvallisuuden varmistamiseksi.

Henkilöstön joustava työnjako vapauttaa aikaa asiakas- ja potilastyöhön

Ammattiryhmiä koskeva sääntelyn tarve arvioidaan uudelleen. Liian yksityiskohtaista sääntelyä purkamalla mahdollistettaisiin se, että ammattihenkilöt voisivat työskennellä myös toistensa tehtävissä, jos heidän yksilöllinen osaamisensa on riittävää.

Myös muut kuin ammattihenkilöt voisivat hoitaa ammattihenkilön tehtäviä, jos heillä on tähän riittävä osaaminen.

Tavoitteena on, että sote-alan ammattilaiset voivat keskittyä omaa osaamistaan vastaavaan työhön. Esimerkiksi lääkärit tai sosiaalityöntekijät voisivat delegoida nykyisiä vastuitaan muulle henkilöstölle ja keskittyä vain kaikkein vaativimpiin tehtäviin.

Taustalla pula sote-alan ammattilaisista

Lainsäädäntömuutokset ovat osa kokonaisuutta, joka sisältää useita eri toimenpiteitä sote-alan ammattilaisten saatavuuden ja riittävyyden parantamiseksi. Eri toimet on koottu Hyvän työn ohjelmaksi.

Suuntaviivat ja tarkemmat tiedot toimenpiteistä löytyvät ohjelman toimeenpanosuunnitelmasta.

Lisätietoja

Jaska Siikavirta, johtaja 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163394   Sähköpostiosoite:


Henna Vidén, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163431   Sähköpostiosoite:


Taina Mäntyranta, lääkintöneuvos 
sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto / APO, Asiakkaat ja henkilöstö -yksikkö / ASI Puhelin:0295163692   Sähköpostiosoite: