Tasa-arvohanke: Sukupuolten eläke-erojen pienentäminen

Sukupuolten eläke-erot -hanke oli käynnissä vuosina 2018-2020.

Hankkeen tavoitteena oli herättää keskustelua naisten ja miesten välisistä eläke-eroista ja lisätä kansalaisten ja päättäjien tietämystä eläke-erojen syistä. 

 

Hanke toteutettiin yhteistyössä Eläketurvakeskuksen, Kelan ja Työeläkevakuuttajat Telan kanssa.

Hanke sai rahoitusta Euroopan unionin perusoikeus-, tasa-arvo- ja kansalaisuusohjelmasta (2014-2020).

Hanke järjesti avoimen seminaarin lokakuussa 2020. Seminaarin teemana oli työurien pidentäminen. 

Hankkeessa tuotettu materiaali

Näkökulma-artikkelit

Blogikirjoitukset

 

 

 

Lisätietoja