Pressmeddelanden

Utländska bärplockares ställning förbättras

ANM FM SHM UM
Pressmeddelande 3.6.2021 16.43

Riksdagen har godkänt ändringen av gentekniklagen 

SHM
Pressmeddelande 3.6.2021 13.29

Antalet coronavirusfall har minskat vecka för vecka

SHM
Pressmeddelande 3.6.2021 10.00