Hoppa till innehåll
Media

Försäljningen av läkemedel som innehåller klonazepam begränsas för att säkerställa att de räcker till

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 22.3.2023 8.57
Pressmeddelande 45/2023

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 19 a § i läkemedelslagen utfärdat ett beslut om att läkemedelspreparat som innehåller klonazepam och som säljs i tablettform och saluförs i Finland  får säljas eller överlåtas till förbrukning från apotek inom öppenvården till en mängd som motsvarar högst tre månaders användning. 

Apoteket ska följa upp expedieringsintervallerna och beakta de flexperioder som anges i 5 kap. 9 § 6 mom. i sjukförsäkringslagen. 

Ett apotek kan av särskilt vägande skäl avvika från begränsningen för att trygga kontinuiteten i den läkemedelsbehandling som kunden nödvändigt behöver. 

Beslutet gäller alla läkemedelspreparat med försäljningstillstånd, specialtillstånd eller dispens som innehåller den verksamma läkemedelssubstansen klonazepam, som säljs i tablettform och som saluförs i Finland medan beslutet är i kraft.

Meddelandet om offentlig delgivning av beslutet och beslutet har publicerats på offentlig delgivning -sidan.

Beslutet gäller 22.3.2023 – 30.4.2023. 

Ytterligare information:

Elina Asola, specialsakkunnig, [email protected] 
Tuija Metsävainio, regeringssekreterare, [email protected]

Tillbaka till toppen