Hoppa till innehåll
Media

Bindningarna för medlemmarna av besvärsnämnderna införs i ett öppet register 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.29
Pressmeddelande 50/2022

I fortsättningen ska bindningarna för medlemmar av de besvärsnämnder som hör till social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde registreras i samma register som domarnas bindningar och bisysslor. Registrets namn ändras samtidigt till registret över bindningar och bisysslor. 

Dessutom förtydligas och förenhetligas bestämmelserna om redogörelse för bindningar i de lagar som gäller nämnderna. Uppgifterna om medlemmarnas bindningar kan i framtiden fås ur det offentliga digitala registret förutsatt att uppgifterna inte är sekretessbelagda eller omfattas av begränsningar av utlämnande av uppgifter. 

Syftet med ändringarna är att transparensen i beslutsfattandet ska öka när det blir lättare för allmänheten att få information om eventuella bindningar som nämndernas medlemmar har. 

Lagarna träder i kraft den 1 januari 2024. 

Ytterligare information:

Eva Aalto, konsultativ tjänsteman, [email protected]

Tillbaka till toppen