Hoppa till innehåll
Media

Ändringen av lagen om försäkringsgaranti för undantagsförhållanden träder i kraft den 1 april 2023

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.3.2023 14.30
Pressmeddelande 49/2022

Syftet med försäkringsgarantin för undantagsförhållanden är att säkerställa ett tillräckligt försäkringsskydd för transporter som är viktiga för befolkningens försörjning, näringslivet och försörjningsberedskapen. Behovet att uppdatera lagstiftningen beror på den förändrade säkerhetspolitiska omgivningen.  

Statsrådet kan bevilja statsgaranti för en skadeförsäkring som beviljats av en försäkringsanstalt, om det inte finns någon med hänsyn till omständigheterna ändamålsenlig återförsäkring att tillgå på marknaden. Försäkringsgarantin kan beviljas för högst 6 månader åt gången och för högst 10 miljarder euro per kalenderår.

Den verksamhet som försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden bedriver tryggas genom nya bestämmelser om personliga ersättare. Samtidigt preciseras de uppgifter och befogenheter som hänför sig till beviljandet och förvaltandet av försäkringsgarantierna för undantagsförhållanden i olika myndigheter. I och med ändringen ska de uppgifter som sköts av försäkringsgarantikommissionen för undantagsförhållanden i fortsättningen förvaltas av Statskontoret.  

Garantier beviljas inte till de instanser som omfattas av sanktioner.

Lagändringarna träder i kraft den 1 april 2023.

Ytterligare information:

Noora Silmonen, jurist, [email protected]

Tillbaka till toppen