FI SV

Vammaispalvelujen lainsäädännön uudistaminen

Vammaispalveluja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki on tarkoitus kumota. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista.

Uudistuksen tavoitteena on 

  1. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa; 
  2. ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa; 
  3. tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista; 
  4. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Valmistelusta kerrotaan vammaispalvelujen käsikirjassa:

Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2022. Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Valmistelun tausta-aineisto

Uudistukseen vaikuttavat myös muut ajankohtaiset hankkeet, kuten itsemääräämisoikeuslainsäädännön, työelämäosallisuutta vahvistavan lainsäädännön, sote-uudistuksen, asiakasmaksulain ja vanhuspalvelulain muutosten eteneminen. 

Further information

Jaana Huhta, Senior Ministerial Adviser 
Ministry of Social Affairs and Health, Department for Communities and Functional Capacity / YTO, Functional Capacity Unit / TOK 0295163407  


Anne-Mari Raassina, Ministerial Adviser 
Ministry of Social Affairs and Health, Department for Communities and Functional Capacity / YTO, Functional Capacity Unit / TOK 0295163405  


Kirsi-Maria Malmlund-Laakso, Senior Specialist, Legal Affairs 
Ministry of Social Affairs and Health, Department for Communities and Functional Capacity / YTO, Functional Capacity Unit / TOK