FI SV

Vammaispalvelujen lainsäädännön uudistaminen

Vammaispalveluja koskevaa lainsäädäntöä uudistetaan. Uusi vammaispalvelulaki sisältäisi säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista.

Uudistuksen tavoitteena on 

  1. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa; 
  2. ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa; 
  3. tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista; 
  4. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Valmistelusta kerrotaan myös vammaispalvelujen käsikirjassa:

Uudistuksen eteneminen

Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle syksyllä 2022. Laki tulisi voimaan 1.1.2023.

Ehdotus uudeksi vammaispalvelulaiksi oli lausunnolla 17.2.-4.4.2022.

 

Usein kysyttyä uudistuksesta

Liikkuminen

Asuminen

Siirtymäaika

Päätökset

Lisätietoja

Anne-Mari Raassina, neuvotteleva virkamies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163405  


Sirkka Sivula, lakimies 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK 0295163007