FI SV

Vammaispalvelulain uudistaminen 

Uuden vammaispalvelulain voimaantuloa on siirretty, jotta lain soveltamisalaa on mahdollista tarkentaa erikseen annettavalla esityksellä ennen lain voimaantuloa. Laki tulee voimaan 1.1.2025. 

Uusi vammaispalvelulaki sisältää säännökset vammaisille henkilöille järjestettävistä sosiaalihuollon erityispalveluista. Kehitysvammalakiin jää vain itsemääräämisoikeuden vahvistamista ja perusoikeuksien rajoittamista sekä tahdosta riippumatonta erityishuoltoa koskevat säännökset. 
 

Uudistuksen tavoitteena on 

  1. toteuttaa vammaisen henkilön yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa; 
  2. ehkäistä ja poistaa esteitä, jotka rajoittavat vammaisen henkilön yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja osallistumisen toteutumista yhteiskunnassa; 
  3. tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista; 
  4. turvata vammaisen henkilön yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut.

Lisätietoa uudistetusta lainsäädännöstä annetaan myös vammaispalvelujen käsikirjassa:

 

Vammaispalvelulain voimaantulon siirto

Usein kysyttyä uudistuksesta

Liikkuminen

Asuminen

Siirtymäaika

Päätökset

Lisätietoja

Kaarina Tuokko, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Yhteisöt ja toimintakyky -osasto / YTO, Toimintakyky -yksikkö / TOK Puhelin:0295163340   Sähköpostiosoite: