Tasa-arvo

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee tasa-arvolainsäädäntöä, edistää hallituksen tasa-arvopoliittisten tavoitteiden toteutumista sekä seuraa sukupuolten välisen tasa-arvon tilannetta maassamme.

 • Lainsäädäntö »

  Tasa-arvolaki, yhdenvertaisuuslaki ja työsopimuslaki sekä lainsäädännön valvonta.

 • Tasa-arvopolitiikka »

  Tasa-arvopolitiikka perustuu tasa-arvolakiin ja hallituksen linjauksiin. Työtä koordinoi STM, mutta sitä tehdään useissa ministeriöissä.

 • Valtavirtaistaminen »

  Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen tarkoittaa sukupuolinäkökulman ottamista huomioon kaikessa päätöksenteossa.

 • Samapalkkaisuus »

  Samasta ja samanarvoisesta työstä on maksettava samaa palkkaa miehille ja naisille.

 • Kansainvälinen yhteistyö »

  Suomi tekee tasa-arvoyhteistyötä EU:ssa, Pohjoismaiden ministerineuvostossa ja osallistuu EN:n ja YK:n tasa-arvotyöhön.

 • Vastuuviranomaiset »

  Tasa-arvoasioita käsittelevät sosiaali- ja terveysministeriön lisäksi mm. työsuojeluviranomaiset sekä monet järjestöt.

 • Vuoden isä -palkinto »

  Vuosittain myönnettävällä Vuoden isä -palkinnolla halutaan tukea aktiivista isyyttä, työn ja perheen yhteensovittamista sekä miesten ja naisten tasa-arvoa.