Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Med hjälp av statsunderstöd påskyndas inrättandet av ett nationellt neurocenter

Social- och hälsovårdsministeriet
3.1.2020 10.39
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet har beviljat Östra Finlands universitet 800 000 euro i statsunderstöd för att bereda inrättandet av ett nationellt neurocenter.

Kärnuppgiften för det nationella neurocentret är att öka nätverkande mellan neuroforskare som arbetar i Finland samt arbeta för bättre samarbetsmodeller, främja forskning och innovationsverksamhet inom sektorn, hjärnhälsa samt kvaliteten och kostnadseffektiviteten i fråga om behandling av hjärnsjukdomar.

Beredningen av det nationella neurocentret har samordnats tillsammans med olika aktörer och regioner, bl.a. mellan olika sjukvårdsdistrikt och universitet. De viktigaste målen inom den närmaste framtiden har prioriterats vid beredningen.

Ett nationellt neurocenter erbjuder ett enda serviceställe för finländsk forskning, produktutveckling och innovationer inom neurovetenskap. Neurocentret främjar även tillgången till och användbarheten av data. Ur medborgarnas synvinkel driver ett nationellt neurocenter på utvecklingsarbetet som gäller nya behandlingsformer och främjar bl.a. tidigare diagnostik av hjärnsjukdomar. 

Inrättandet av neurocentret är en del av forsknings- och innovationsverksamheten inom hälsobranschen

Statsminister Sanna Marins regering stöder aktivt samarbete mellan olika ministerier för att utveckla forsknings- och innovationsekosystemet inom social- och hälsovården samt sörjer för genomförandet av åtgärder i enlighet med tillväxtstrategin för 2014 för forsknings- och innovationsverksamheten inom hälsobranschen.

Som en del av forsknings- och innovationsverksamheten inom hälsobranschen har det i Finland uppstått eller håller på att byggas upp nationella kompetenskluster såsom nationellt cancercenter, nationellt neurocenter, genomcenter och center för läkemedelsutveckling. Inrättandet och inledandet av dessa samt förenhetligandet av de offentliga biobankernas funktioner stöds över regeringsperioderna med sammanlagt närmare 30 miljoner euro.

Ytterligare information

Saara Leppinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63630, [email protected]
Merja Jaronen, samordnare för beredningsskedet av det nationella neurocentret, tfn 050 512 9116, merja.jaronen(at)uef.fi
Mikael von und zu Fraunberg, direktör för beredningsskedet av det nationella neurocentret, tfn 050 433 5008, mikael.fraunberg(at)uef.fi

Tillbaka till toppen