FI SV EN

Yksilöllistetty lääketiede luo edellytyksiä vaikuttavammalle hoidolle

Yksilöllistetyssä lääketieteessä edistetään terveyttä ja suunnitellaan sairauksien hoitoa muun muassa ihmisen perimästä saatavan tiedon perusteella. Tätä varten terveydenhuollossa otetaan käyttöön uutta teknologiaa.

Tavoitteena on, että vuonna 2020 genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus, kansallinen neurokeskus sekä biopankkeja yhdistävä osuuskunta ovat vakiinnuttaneet toimintamallinsa ja rahoituksensa Suomessa. Niiden avulla toimeenpannaan terveysalan kasvustrategiaa ja vahvistetaan kansallista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa.

Vahva kansallinen koordinaatio ja yhteiset toimijat ovat edellytys terveydenhuollon tietovarantojen, biopankkien näytevarantojen ja uuden genomitiedon täysimittaiselle hyödyntämiselle.

Aineistoja terveysalan kasvustrategiasta