Yksilöllistetty lääketiede luo edellytyksiä vaikuttavammalle hoidolle

Yksilöllistetyssä lääketieteessä edistetään terveyttä ja suunnitellaan sairauksien hoitoa muun muassa ihmisen perimästä saatavan tiedon perusteella. Tätä varten terveydenhuollossa otetaan käyttöön uutta teknologiaa ja käytäntöjä.

Yksilöllistetty lääketiede -hankkeen tavoitteena on, että vuonna 2020 genomikeskus, kansallinen syöpäkeskus, kansallinen neurokeskus sekä biopankkeja yhdistävä osuuskunta ovat vakiinnuttaneet toimintamallinsa ja rahoituksensa Suomessa. Niiden avulla toimeenpannaan terveysalan kasvustrategiaa ja vahvistetaan kansallista tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa.


Aineistoja terveysalan kasvustrategiasta