Hoppa till innehåll
Media

Nya rekommendationer för hantering av störningssituationer inom miljöhälsan

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 25.1.2018 11.15
Nyhet

Beredskapen för störningssituationer inom miljöhälsan kan förbättras bl.a. genom att utveckla ett enkelt lägesbildssystem, ett laboratorienätverk och jourarrangemang för olika myndigheter. Dessutom behövs ändringar i lagstiftningen. Det rekommenderar ett nätverk inom social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde som granskat hanteringen av störningssituationer inom miljöhälsan. Rekommendationerna överlämnades till familje- och omsorgsminister Annika Saarikko den 25 januari.

De åtgärder som rekommenderas har till viss del redan vidtagits. Social- och hälsovårdsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet bedömer behovet av en egen jour för miljö- och hälsoskyddet under våren 2018. I samband med landskapsreformen beaktas de behov av ändringar i lagstiftningen som nätverket föreslagit. De första sektorsvisa beredskapsövningarna inom miljö- och hälsoskyddet hölls under hösten 2017.

Med störningssituation inom miljöhälsan avses situationer som stör samhällets normala funktioner och som antingen direkt eller indirekt kan medföra negativa hälsoeffekter på individ- eller befolkningsnivå. Plötsliga störningssituationer kan uppkomma antingen av naturliga orsaker eller som en följd av mänsklig aktivitet.

Social- och hälsovårdsministeriet och de myndigheter som lyder under ministeriet samt sakkunniginrättningar har en betydande roll och ett betydande ansvar i fråga om störningssituationer inom miljöhälsan. Dessa roller och ansvar både i fråga om beredskapen och agerandet i störningssituationer tangerar ofta varandra och ibland till och med överlappar varandra. Detta kom fram efter miljöolyckan vid Talvivaara 2014. De rekommendationer som nu getts grundar sig på ett nätverksarbete som sattes igång av den tidigare omsorgsministern Susanna Huovinen.

Ytterligare information:

Jari Keinänen, direktör, tfn 0295 163 311

Tillbaka till toppen