Hyppää sisältöön
Media

Uusia suosituksia ympäristöterveyden häiriötilanteiden hallintaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.1.2018 11.15
Uutinen

Ympäristöterveyden häiriötilanteisiin varautumista voidaan parantaa muun muassa kehittämällä yksinkertaista tilannekuvajärjestelmää, laboratorioverkostoa sekä eri viranomaisten päivystysjärjestelyjä. Lisäksi tarvitaan muutoksia lainsäädäntöön. Näin suosittaa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan sisäinen ympäristöterveyden häiriötilanteiden verkosto. Suositukset luovutettiin perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle 25. tammikuuta.

Suositusten mukaisiin toimiin on jo osittain ryhdytty. Sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö arvioivat ympäristöterveydenhuollon oman päivystyksen tarpeen kevään 2018 aikana. Maakuntauudistuksessa otetaan huomioon verkoston esittämät lainsäädännön muutostarpeet. Ensimmäiset ympäristöterveydenhuollon toimialakohtaiset valmiusharjoitukset pidettiin syksyllä 2017.

Ympäristöterveyden häiriötilanteella tarkoitetaan tilanteita, jotka häiritsevät yhteiskunnan normaaleja toimintoja ja voivat joko suoraan tai välillisesti aiheuttaa yksilölle tai väestölle terveyshaittaa. Äkillisiä häiriötilanteita voi syntyä joko ihmisten toiminnan seurauksena tai luontaisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriöllä ja sen alaisilla viranomaisilla sekä asiantuntijalaitoksilla on merkittävä rooli ja vastuu ympäristöterveyden häiriötilanteissa. Roolit ja vastuut sekä varautumisessa että toiminnassa häiriötilanteessa sivuavat toisiaan ja ovat joskus jopa päällekkäisiä. Tämä tuli esille Talvivaaran ympäristöonnettomuuden jälkeen vuonna 2014. Nyt annetut suositukset perustuvat verkostotyöhön, jonka käynnisti silloinen peruspalveluministeri Susanna Huovinen.

Lisätietoja:

Johtaja Jari Keinänen, p. 02951 63311

Sivun alkuun