Hoppa till innehåll
Media

Ukrainakrisen och vaccinsolidariteten temana för EU:s hälsoministermöte 

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 29.3.2022 9.55 | Publicerad på svenska 29.3.2022 kl. 15.30
Pressmeddelande 87/2022

Rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor sammanträder med hälsoministrarna i Bryssel den 29 mars. Finland representeras vid mötet av familje- och omsorgsminister Aki Lindén.

Under mötet diskuterar man läget i Ukraina samt vaccinsolidariteten och de fortsatta åtgärderna när det gäller covid-19. Under lunchen ska man diskutera det europeiska samarbetet i anknytning till sällsynta sjukdomar. 

Finland har sänt materiel till Ukraina utgående från de hjälpbehov som Ukraina meddelat att de har, och Finland har också i fortsättningen beredskap att hjälpa. Via EU:s civilskyddsmekanism har Finland sänt medicinsk utrustning och ambulanser till Ukraina. Nu förbereder sig Finland på att ta emot patienter.  

Ukrainas grannländer, i synnerhet Moldavien, behöver hjälp med mottagandet av de människor som flyr kriget. Via EU:s civilskyddsmekanism har Finland bistått med expertis och materiel, bland annat nödinkvartering för 5000 människor och ett fältkök. 

”Det är viktigt att EU kan garantera att Ukraina får humanitär hjälp, eftersom där finns många som har brist på både vatten och mat. Man måste också se till att människorna får basservice och hälso- och sjukvård, så att den humanitära krisen inte eskalerar”, säger minister Lindén. 

EU-ländernas samarbete i en nyckelroll för att öka den globala vaccinationstäckningen

Läget vad gäller covid-19-pandemin och behoven av åtgärder för att hantera den förändras hela tiden. Många länder har en bra vaccinationstäckning, men i låginkomstländerna finns det fortfarande människor i en utsatt ställning och med hög risk att insjukna allvarligt som inte har ett tillräckligt skydd.  

Ett samarbete som omfattar hela EU har en nyckelroll när det gäller att uppnå målen för vaccinsolidariteten och en bättre global vaccinationstäckning. Samtidigt är det också viktigt att stödja ländernas kapacitet att ta emot vacciner, genomföra vaccinationskampanjer och förebygga vaccinationsmotstånd. Finland har tillsammans med de övriga EU-länderna förbundit sig till att iaktta vaccinsolidaritet.  

Mer information: 

Sampo Varjonen, minister Lindéns specialmedarbetare, [email protected]
Reetta Honkanen, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen