Hoppa till innehåll
Media

Työpankkikokeilusta rohkaisevia tuloksia

social- och hälsovårdsministeriet
Julkaisuajankohta 3.3.2011 9.51
Tiedote -

Valtakunnallinen työpankkikokeilu 2010. Tulokset, työpankkien toiminta ja kehittämisehdotukset (Selvityksiä 2011:9)

"Työpankkikokeilu on osoittanut, että osatyökykyisille löytyy reittejä työelämään. Erityisen iloinen olen siitä, että yritykset ovat suhtautuneet työpankkeihin niin myönteisesti", totesi sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula työpankkikokeilun tuloksista 3. maaliskuuta Helsingissä.

Yritykset ovat olleet tyytyväisiä työpankkien palveluihin, ja työpankit saavat uusia asiakkaita jatkuvasti. Työpankit tarjoavat yrityksille ratkaisuja erilaisten ruuhkien, sesonkien ja ulkoistamisten hoitamiseen, ja yhdistävät näitä ja omia alihankintatöitään kokoaikaiseksi työksi.

SATA-komitean aloitteesta vuonna 2009 alkanut valtakunnallinen työpankkikokeilu työllisti viime vuonna 189 heikossa työmarkkina-asemassa ollutta henkilöä. Heistä 63 siirtyi työpankkien kautta toisen työnantajan palvelukseen. Kaksi kolmasosaa työllistetyistä oli osatyökykyisiä.

Kokeilussa oli mukana neljä eri puolella Suomea toimivaa työpankkia, joiden tehtävänä oli työllistää ja siirtää heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä avoimille työmarkkinoille. Tavoitteena on kehittää saatujen kokemusten perusteella hyvä pienillä julkisilla tuilla toimiva toimintamalli, joka on helposti ja kustannustehokkaasti monistettavissa koko maan kattavaksi.

Toimintamalli yhdistää sosiaali- ja työvoimapolitiikan

Työpankit ovat sosiaalisia yrityksiä, jotka palkkaavat työttömiä työnhakijoita hoitamaan yrityksen omaa tuotantoa tai alihankintaa. Työpankin työntekijälle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa, ja hänelle pyritään tarjoamaan kokoaikaista työtä.

Jos työpankin työntekijä on halukas ja kykenevä työskentelemään jossakin muussa yrityksessä, työpankki vuokraa hänet joko ilman palkkatukea tai palkkatuettuna. Vuokratyön loputtua työntekijä palaa tekemään työpankin omia töitä tai hänelle tarjotaan esimerkiksi koulutusta. Tavoitteena on, että työntekijän vuokrannut yritys palkkaa hänet myöhemmin hyvien kokemusten rohkaisemana omille palkkalistoilleen.

Työpankki pienentää työllistävän yrityksen riskiä ja kannustaa työnantajia palkkaamaan osatyökykyisiä ja muita hankalasti työllistyviä. Usein työnantajat eivät itse uskalla palkata pitkään työttömänä olleita tai osatyökykyisiä henkilöitä. Hyvän työntekijän lisäksi monet yritykset arvostavat työpankkiyhteistyössä toteutuvaa sosiaalisen vastuun kantamista.

Työn alla käsikirja ja yhteiset tukipalvelut

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa työpankkikokeilua vielä vuoden 2011. Mukaan halutaan uusia työpankkeja. Työn alla on franchising-yrityksistä tuttu konseptikäsikirja, jossa määritellään toimintamalli sekä neuvotaan yrittäjää erityisesti toiminnan aloitusvaiheeseen liittyvissä kysymyksissä. Työpankeille suunnitellaan myös keskitettyjen tukipalvelujen, kuten viestinnän ja markkinoinnin, järjestämistä.

Sosiaalisesta luonteestaan huolimatta työpankin toiminta on liiketoimintaa. Julkisen tuen on rajoituttava palkkatukiin ja mahdollisiin tuloksiin perustuviin bonuksiin. Palkkatuen voi saada mikä tahansa yritys, joka työllistää osatyökykyisen tai muun heikossa työmarkkina-asemassa olevan henkilön.

Lisätietoja

johtaja Heikki Palm, STM, p. 050 594 1687
kokeilujohtaja Aarne Kuusi, Aikuiskoulutuskeskus Edupoli, p. 050 360 1150
toimitusjohtaja Jukka Kokkonen, Mikemet Oy (Mikkelin työpankki), p. 044 3211 710Muualla palvelussamme

Työpankkikokeilu  

Juha Rehula
Tillbaka till toppen