Hoppa till innehåll
Media

Transporten av organ lyckades med flygvapnets maskin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.4.2010 11.37
Pressmeddelande -

Senaste natt gjordes med goda resultat en organtransplantationsresa med flygvapnets plan. Social- och hälsovårdsministeriet, Helsingfors-Nylands sjukvårdsdistrikt samt flygvapnet har sinsemellan avtalat om, att flygvapnets propellerplan kan användas till långtransporter av organ som ska transplanteras. 

Om det ännu kommer flygbegränsningar på grund av askmolnet som orsakades av det isländska vulkanutbrottet, har flygvapnet beredskap att bistå i transporten av organ.

Efter att luftrummet stängdes senaste veckas fredag har man gjort två resor med organ som ska transplanteras, varav den ena som landtransport och den andra med flygvapnets plan. Organtransplantationskirurgin är centraliserad till Helsingfors. Bevarandet av transplantationsdugligheten hos de flesta organen kräver att de inte är avlägsnade från donators kropp någon lång tid. Organ som transporteras från norra Finland måste föras via luften till Helsingfors. Från södra Finland kan organ föras landvägen och från mellersta Finland kräver hjärta och lungor flygtransport.  

Hälso- och sjukvården har haft få problem med askmolnet. Sjuktransporterna har kunnat skötas med landtransport. Läkarhelikoptrarna har kunnat vara verksamma också under flygbegränsningarna.

Ytterligare uppgifter

avdelningsöverläkare, docent Helena Isoniemi, HNS, tfn 050 4270246
lagstiftningsråd Jouko Söder, SHM, tfn (09) 160 74363På andra webbplatser

Alla flygplatser i Finland öppna för flygtrafiken (Finavias pressmeddelande 23.4)

Tillbaka till toppen