Hoppa till innehåll
Media

Kvaliteten på hälso- och sjukvården i Finland hör till den bästa bland OECD-länderna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 4.11.2015 12.00
Pressmeddelande 175/2015, SHM och THL informerar

Kvaliteten på hälso- och sjukvården i Finland hör till den bästa bland OECD-länderna utifrån flera olika kvalitetsindikatorer. Finland placerar sig bland de länder i OECD som har de bästa resultaten när det gäller vård för livmoderhalscancer och bröst- och tarmcancer. Finland hör också till de OECD-länder som har lägst dödlighet i hjärtinfarkt och stroke.

År 2013 dog 8,5 procent av hjärtinfarktpatienterna som fyllt 45 år och 6,5 procent av strokepatienterna i samma åldersgrupp inom 30 dagar från insjuknandet. Motsvarande andelar i OECD-länderna i genomsnitt var 9,5 procent och 10,1 procent. Finlands resultat har förbättrats klart sedan 2011.

OECD mäter primärvårdens verksamhet utifrån antal sjukhusbesök som hade kunnat undvikas. Finland hade färre besök för astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom KOL (193/100 000 invånare 2013) än i OECD-länderna i genomsnitt (242/100 000).

I Finland görs många besök hos den specialiserade sjukvården på grund av diabetes (126/100 000), men på fem år har antalet sjunkit under OECD-ländernas genomsnitt (150/100 000).

Hälso- och sjukvårdens verksamhet i OECD-länderna förbättras för långsamt för att länderna ska kunna svara på det vårdbehov som föranleds av de allt allmännare folksjukdomarna.  I alla medlemsländer är det möjligt att förbättra förebyggandet av sjukdomar, den tidiga diagnostiseringen och vården.

Problem med tillgången till primärvårdens tjänster i Finland

Enligt OECD:s rapport är tillgången till primärvårdens tjänster mer problematisk i Finland än i de andra nordiska länderna. Av finländarna uppgav 4 procent år 2013 att de på grund av kostnader, avstånd ellerväntetider inte har fått den vård de behövt. Andelen var högre endast i Italien, Estland, Polen, Grekland och Lettland.

I Finland har köerna till icke-brådskande åtgärder sedan 2007 blivit märkbart kortare i och med införandet av vårdgarantin. Vårdköerna till exempelvis starroperationer eller knä- och höftoperationer är dock fortsättningsvis längre än i andra OECD-länder.

OECD publicerar vartannat år hälsorapporten Health at a Glance, där man jämför hälso- och sjukvårdens resurser och kvalitet, tillgången till tjänster, invånarnas hälsa och hälsoutgifterna i sammanlagt 34 länder.

Källa:

Health at a Glance 2015 (på engelska).

OECD:s material om Finland: www.oecd.org/finland (på engelska)
 

Ytterligare information:

konsultativ tjänsteman Antti Alila, Social- och hälsoministeriet, tfn 029 516 3275

[email protected]

forskningsprofessor Mika Gissler, Institutet för hälsa och välfärd (kontaktperson för OECD:s hälsostatistik), tfn 029 524 7279

[email protected]

ledande expert Päivi Hämäläinen, Institutet för hälsa och välfärd, (kontaktperson för OECD:s projekt om kvalitetsindikatorer i hälso- och sjukvården), tfn 029 524 7665

[email protected]

Hur Finland placerar sig i jämförelse med andra OECD-länder

Gällande ett urval indikatorer för vårdens kvalitet, vårdköer och otillfredsställda vårdbehov (2013 eller närmaste år)

Fotnot: Ju närmare pricken ligger centrum av ”måltavlan”, desto bättre är resultatet

Källa: OECD Health at a Glance 2015 (diagram: Laboratorio MeS)

Tillbaka till toppen