Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Social- och hälsovårdsministeriet: Det är ytterst viktigt att trygga behandlingen av utkomststödsärenden i undantagsförhållanden

Social- och hälsovårdsministeriet
20.3.2020 15.10
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat en riktgivande rekommendation om behandling av utkomststödsärenden under covid-19–epidemin.

Social- och hälsovårdsministeriet betonar att det i undantagsförhållanden ska riktas tillräckliga resurser för behandling av utkomststödsärenden. Det ska fortsättningsvis vara möjligt att ansöka om stöd också genom att besöka verksamhetsstället personligen.

Rekommendationen styr kommunerna och FPA att samarbeta och vid behov prioritera ansökningar om utkomststöd så att snabb behandling kan tryggas för brådskande ansökningar om utkomststöd och i sådant fall, att sökanden inte har tillgång till andra inkomster som tryggar försörjningen. Samarbetet ska vara så flexibelt som möjligt för att personer i särskilt utsatt ställning kan tryggas boende, mat och medicinering.

För att trygga tillgången till brådskande och nödvändig hjälp kan kommunerna vid anhopning av ärenden bevilja förebyggande utkomststöd utan Folkpensionsanstaltens bedömning. Kommunernas kompletterande och förebyggande utkomststöd ska användas också om t.ex. det att barnen stannar hemma från skolan, den obligatoriska karantänen i hemmet eller extra kostnader för mat orsakar sådana extra utgifter för en person eller en familj med låga inkomster som kan anses vara nödvändiga med tanke på deras överlevnad.

Vid bedömningen av stödbehovet bör det beaktas att undantagsförhållandena påverkar sökandens livssituation på många olika sätt, bland annat möjligheterna att söka sig till arbete eller arbetsverksamhet. Därför rekommenderas det att man under undantagsförhållanden avstår från prövningen av om utkomststödets grunddel ska sänkas. Också när det gäller till exempel läkemedelskostnader ska personens faktiska situation och kraven som ställs av undantagsförhållandena beaktas.

Mer information:

Ritva Liukonen, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]
Susanna Rahkonen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected]

Tillbaka till toppen