Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Socialpolitiska ministerarbetsgruppen fattade beslut om referensprissystem fö...

Social- och hälsovårdsministeriet
6.5.2008 9.35
Pressmeddelande -

Den socialpolitiska ministerarbetsgruppen fattade beslut om referensprissystemet för mediciner på basis av social- och hälsovårdsminister Liisa Hyssäläs förslag vid sitt möte den 6 maj. Syftet med systemet är att stävja utgifterna för läkemedelsersättningarna i enlighet med regeringsprogrammet. Ministerarbetsgruppen föreslår att det i Finland skulle tas i bruk ett generiskt referensprissystem.

De preparat med försäljningstillstånd som innehåller lika stor mängd av samma verksamma ämne och som Läkemedelsprisnämnden har fastställt ersättning för skulle ingå i referensprissystemet. För tillfället ingår omkring 5 000 förpackningar med försäljningstillstånd i ersättningssystemet, omkring 2 900 av dessa skulle ingå i referensprissystemet. Förutom de preparat som redan omfattas av läkemedelsutbytet och som är sinsemellan utbytbara skulle också de preparat som innehåller samma verksamma ämnen och som lämnades utanför utbytet då läkemedelslagen från år 2006 ändrades ingå i referensprissystemet.

Läkemedelsersättningarna och fastställning av referenspris

I budgetförhandlingarna har man kommit överens om att öka patientens självriskandel om han eller hon vägrar ta emot ett billigare preparat som apoteket erbjuder. Om referensprissystemet träder i kraft skulle patienten själv betala den summa som överstiger referenspriset. Om preparatets pris är lägre än referenspriset, beräknas läkemedelsersättningen utgående från preparatets reella pris. I situationer, där läkaren anser att ett visst kommersiellt preparat är nödvändigt för patienten, skulle ersättningen betalas för det preparat som läkaren ordinerar.

Referenspriset skulle vara 1, 50 euro högre än det billigaste preparatet i referensprisgruppen, om det billigaste preparatet kostar under 40 euro och två euro högre om det billigaste preparatet kostar 40 euro eller mera. Referensprisgruppen skulle basera sig på Läkemedelsverkets förteckning över utbytbara läkemedel.

Läkemedelsutbytet skulle fortfarande vara i bruk och ett preparat kunde enbart bytas ut mot ett preparat i referensprisgruppen. Referensprisperioden skulle inledas i början av varje kvartal och vara i kraft i tre månader.

Referensprissystem används redan i 18 EU-länder. I Finland skulle systemet tas i bruk senast våren 2009.

Märkbara inbesparingar med referensprissystemet

Utgifterna för läkemedelsersättningarna har vuxit kraftigt under 2000-talet. År 2006 var ett undantag, då det genomfördes flera åtgärder för att stävja utgifterna. Enligt uppskattningar kommer utgifterna att fortsätta stiga. Många olika faktorer inverkar, så som den åldrande befolkningen, nya och dyrare mediciner och förändringar i ordinations- och vårdpraxisen.

Enligt uppskattningar kunde man i och med reformen spara in en summa på totalt 85 miljoner euro: cirka 33 miljoner euro i patienters läkemedelskostnader och 52 miljoner euro i sjukförsäkringskostnader, av vilka 26 miljoner euro är statens kostnader och resten de försäkrades.

Beslut om vad inbesparingarna skulle användas till fattas i ett senare skede.

För mer information: statssekreterare Terttu Savolainen, tfn (09) 160 74099, 050 583 9912, direktör Anja Kairisalo, tfn (09) 160 74411, 050 3636186, direktör Sinikka Rajaniemi, tfn (09) 160 73171, 040 501 5076, biträdande avdelningschef Matti Toiviainen, tfn (09) 160 74099, 050 583 9912

Tillbaka till toppen