FI SV EN

Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram (LAPE). Programmet fortsätter år 2019. 

Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade.

Barnets bästa och stöd i föräldraskapet står i fokus. Basservicen stärks och tyngdpunkten förflyttas till förebyggande tjänster och tidigt stöd. På detta sätt kan man minska antalet barn som blir omhändertagna eller får institutionsvård och samtidigt tygla kostnadsökningen.

Programmet leds av social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet som ansvarar för stödet till barns och ungas välbefinnande i småbarnspedagogiken, skolan och läroanstalterna. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av programmet. År 2019 arbetar dessutom en LAPE-projektkoordinator vid Utbildningsstyrelsen. 

LAPE-akademin

År 2019 inleds en utbildning för personer i ledande ställning, LAPE-akademin, som är en fortsättning på det utvecklingsarbete som under 2016–2018 utförts på olika håll i landet inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

LAPE-akademin skall genomföras fastän beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats för denna regeringsperiod 8.3.2019.

 

På Twitter: #lapemuutos