Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Barns och ungas välfärd och bättre tjänster för barnfamiljer ingår i det nyvarande regeringsprogrammet. Arbetet med att reformera och utveckla barn- och familjetjänsterna över gränserna mellan bildningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet fortsätter.

Under 2019 ordnades en coachningsprocess riktad till ledare och beslutsfattare i kommuner och landskapsregioner. Den kallas LAPE-akademin, och målet med den är att stödja ledningen av barns och ungas välfärd samt ge kunskap och verktyg för en mer verkningsfull verksamhet, förståelse av helheter och ledning av nätverk.