FI SV EN

Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram (LAPE). Programmet fortsätter år 2019. 

Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade.

Barnets bästa och stöd i föräldraskapet står i fokus. Basservicen stärks och tyngdpunkten förflyttas till förebyggande tjänster och tidigt stöd. På detta sätt kan man minska antalet barn som blir omhändertagna eller får institutionsvård och samtidigt tygla kostnadsökningen.

LAPE-akademin

År 2019 inleds en utbildning för personer i ledande ställning, LAPE-akademin, som är en fortsättning på det utvecklingsarbete som under 2016–2018 utförts på olika håll i landet inom ramen för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster.

LAPE-akademin skall genomföras fastän beredningen av landskaps- och vårdreformen har avslutats för denna regeringsperiod 8.3.2019.

På Twitter: #lapemuutos