FI SV EN

Program för utveckling av barn- och familjetjänster

Barn- och familjetjänsterna reformeras genom ett riksomfattande utvecklingsprogram (LAPE).

Målet är att tjänsterna i högre grad ska utgå från barnens och familjernas behov, de ska ge bättre resultat, vara kostnadseffektivare och bättre samordnade.

Barnets bästa och stöd i föräldraskapet står i fokus. Basservicen stärks och tyngdpunkten förflyttas till förebyggande tjänster och tidigt stöd. På detta sätt kan man minska antalet barn som blir omhändertagna eller får institutionsvård och samtidigt tygla kostnadsökningen.

Programmet för utveckling av barn- och familjetjänster (2016–2018) leds av social- och hälsovårdsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet som ansvarar för stödet till barns och ungas välbefinnande i småbarnspedagogiken, skolan och läroanstalterna. Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av programmet.

En familjecenter-broschyr: Familjecenter - finns till för dig och din familj

På Twitter: #lapemuutos