Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Selvityshenkilö Kananoja: Perheelle varhain annettu tuki keventää lastensuojelutyön kuormittavuutta

Opetus- ja kulttuuriministeriöSosiaali- ja terveysministeriö
7.3.2018 8.37
Tiedote 28/2018

Selvityshenkilö Aulikki Kananoja esittää, että perheille suunnattua varhaista tukea on laajennettava tuntuvasti lisäämällä perhetyötä ja kotipalvelua.

Varhainen tuki olisi nostettava ensisijaiseksi, kun päätetään lastensuojelutyön resursseista.
Vain näin voidaan vähentää pitkäaikaisen korjaavan työn tarvetta ja hillitä sijaishuollon kustannusten kasvua.

Kananoja ei puolla lastensuojelun sosiaalityöntekijän asiakasmäärän lakisääteistä mitoittamista. Sen sijaan työn jatkovaiheessa on harkittava tiimikohtaisen ”kriisirajan” asettamista lainsäädäntöä alemmin ohjein, jotta valvontaviranomaisella on perusteet puuttua kohtuuttomiin tilanteisiin.

Aulikki Kananoja on luovuttanut lastensuojelutyön kuormittavuuden vähentämistä koskevan väliarvion perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle.

Selvitystyön loppuraportti valmistuu vuoden lopussa.

Täsmätukea ja sijaispooleja

Kuntaliiton keräämän aineiston ja selvityshenkilön tekemän kyselyn perusteella voidaan arvioida, että noin 40 prosentilla palvelujen järjestäjistä sosiaalityöntekijöiden asiakasmäärä ylittää valtakunnallisen keskimäärän (30 asiakasta).

Kananojan tehtävänä on etsiä sekä nopeasti että pitkällä aikavälillä vaikuttavia ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen.

Nopeasti vaikuttavina toimina kaikkein kuormittuneimmille alueille selvityshenkilö esittää kunta- ja työntekijätasoista täsmätukea sekä mahdollisuutta muodostaa sijaispooleja.

Pidemmällä aikavälillä on tavoitteena siirtyminen hallintokeskeisestä asiakaskeskeiseen lähestymistapaan ja moniammatilliseen tiimityöhön.

STM on pyytänyt ylisosiaalineuvos Aulikki Kananojaa etsimään ratkaisuja lastensuojelutyön kuormittavuuteen sekä laatimaan ehdotus tiekartasta, joka ohjaa lastensuojelun ja sijaishuollon siirtämistä kunnista maakuntiin vuonna 2020. Selvitys on osa hallituksen käynnistämää Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE).

Lisätietoja

Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos, p. 0400 289 796
Maria Kaisa Aula, hankejohtaja, LAPE-muutosohjelma, [email protected], p. 0295 163 6588

Annika Saarikko LAPE LAPE alueuudistus-arkisto kärkihankkeet sote-uudistus
Sivun alkuun