Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ändringar av fastställandet av dagpenningen enligt sjukförsäkringslagen

Social- och hälsovårdsministeriet
5.12.2018 11.13
Pressmeddelande 193/2018

Regeringen vill förtydliga grunderna för fastställande av dagpenningsförmån så att beräkningen av dagpenningens belopp blir enklare än i nuläget och mer begriplig för den som ansöker om förmånen. Efter lagändringen kan Folkpensionsanstalten utnyttja det nationella inkomstregistret som tas i bruk vid årsskiftet när dagpenningsförmåner beviljas.

Regeringen lämnade en regeringsproposition om detta till riksdagen onsdagen den 5 december. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2020. Ändringarna av bestämmelserna om finansiering av sjukförsäkringen träder i kraft redan den 1 november 2019.

Dagpenningsförmån enligt sjukförsäkringslagen samt rehabiliteringspenning som betalas av Folkpensionsanstalten ska i fortsättningen fastställas på basis av sökandens årsinkomst. I årsinkomsten ska en persons inkomst beaktas under de 12 kalendermånader som föregår begynnelsetidpunkten för förmånen. Årsinkomsten motsvarar bättre än i nuläget personens inkomstnivå när förmånen börjar. En persons årsinkomst kan bland annat bestå av förmåner och löneinkomst. De gällande prioriteringsbestämmelserna avseende dagpenningsförmåner och rehabiliteringspenning och samordningen med andra förmåner ska inte ändras. 

Företagares dagpenningsförmån ska i fortsättningen fastställas på basis av den arbetsinkomst som fastställts enligt lagen om pension för företagare eller lagen om pension för lantbruksföretagare. Till exempel företagares förvärvsinkomst av näringsverksamhet, löneinkomst av eget företag, arbetsersättning och skattepliktiga stipendium ska inte beaktas i årsinkomsten. Sjukförsäkringens dagpenningspremie ska inte heller tas ut på dessa. 

Ytterligare information

Eva Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 163 201, [email protected]

Tillbaka till toppen