Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ett forskarnätverk för främjande av rationell läkemedelsanvändning ska bildas

Social- och hälsovårdsministeriet
3.4.2017 13.38 | Publicerad på svenska 5.4.2017 kl. 9.17
Nyhet

Ett forskarnätverk för främjande av rationell läkemedelsanvändning ska bildas. Intresserade forskare kan anmäla sig till nätverket.

Det genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling som pågår vid social- och hälsovårdsministeriet utnyttjar befintliga forskningsdata om rationell läkemedelsanvändning. Målet denna vår är att göra en sammanställning av forskningen och bilda ett forskarnätverk som ska främja rationell läkemedelsanvändning.

Man kan anmäla sig till nätverket senast den 30 april 2017. Anmälningsanvisningar finns på webbplatsen för genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsanvändning.

Med rationell läkemedelsanvändning avses verkningsfull, säker, högklassig, ekonomisk och jämlik användning av läkemedel. Vid social- och hälsovårdsministeriet pågår ett genomförandeprogram för rationell läkemedelsbehandling, vars syfte är att uppfylla dessa mål. Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling är ett av de program som ingår i projekten i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering.

Ytterligare information:

professor Marja Airaksinen, Helsingfors universitet, (ordförande för forskningsarbetsgruppen för genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling) tfn 050-336 1203, [email protected]

specialforskare Leena Saastamoinen, FPA (sekreterare för forskningsarbetsgruppen för genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling) tfn 050-408 7137, [email protected]

direktör Liisa-Maria Voipio-Pulkki, SHM, (ordförande för styrgruppen för genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling) tfn 02951 63382, [email protected]

Tillbaka till toppen