Hyppää sisältöön
Media

STM ja Suomen Syöpäpotilaat ry tiedottavat
Potilaat mukaan kansallisen syöpäkeskuksen kehittämiseen

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2016 10.08
Tiedote 189/2016

Potilaat halutaan mukaan kehittämään kansallisen syöpäkeskuksen toimintaa. Hallitus sopi viime keväänä, että Suomeen perustetaan kansallinen syöpäkeskus ohjaaman syövän hoitoa sekä siihen liittyvää tutkimusta. Syöpäkeskuksen perustamista suunnitellaan työryhmässä, jossa luodaan toimintamallit kliiniselle tutkimukselle ja kansallisten hoitolinjojen laatimiselle.

Syöpähoito on Suomessa huippuluokkaa, ja hoitokäytännöt kehittyvät koko ajan. Ohjauksella turvataan palvelujen yhdenvertainen saatavuus, edistetään hoidon laatua ja kustannusvaikuttavuutta sekä hallitaan lääkekustannusten kasvua. Kansallinen syöpäkeskus parantaa kaikkien suomalaisten syöpäpotilaiden pääsyä kliinisiin tutkimuksiin yhdenvertaisesti ja lisää heidän mahdollisuuksiaan saada lupaavia uusia syöpähoitoja.

Potilaiden ja heitä edustavien järjestöjen mahdollisuuksia osallistua syöpäkeskuksen työhön pohdittiin perjantaina ”Mitä kansallinen syöpäkeskus tarkoittaa potilaan näkökulmasta?” -seminaarissa Tampereella.

Potilas kaiken toiminnan keskiöön - esimerkkinä potilasraati

Hyks Syöpäkeskuksen potilasraati on hyvä esimerkki potilaiden osallistamisesta syöpäkeskuksen toimintaan. Hyksin potilasraati aloitti toimintansa elokuussa, ja sen jäsenet ovat Syöpäkeskuksessa hoidettuja tai parhaillaan hoidossa olevia aikuispotilaita.

Potilasraadin tarkoituksena on arvioida Hyks Syöpäkeskuksen toimintaa potilasnäkökulmasta ja esittää toiminnallisia ehdotuksia syöpäpotilaiden aseman parantamiseksi. Tehtäväkenttä on laaja ja ulottuu potilasohjeiden tarkistamisesta ja opasteiden ja verkkosivujen arvioinnista aina Syöpäkeskuksen strategiaan ja uuden syöpäsairaalan suunnitteluun. Raadin tukena toimii ohjausryhmä.

Potilasjärjestöjen yhteisöllisyys ja vertaistuki kutsuu potilaita osallistumaan

Syöpäyhdistysten asiantuntemusta voidaan hyödyntää jatkossa entistä vahvemmin, jotta palvelut vastaisivat mahdollisimman hyvin potilaiden ja heidän perheidensä tarpeisiin. Yhdistysten tarjoama vertaistuki, matalan kynnyksen kohtaamispaikat ja vapaaehtoistoiminta ovat tärkeitä psykososiaalisen tuen muotoja. Ne myös kutsuvat potilaita ja heidän läheisiään osallistumaan palveluiden parantamiseen.

Järjestötyöhön kuuluvan edunvalvonnan kautta potilaat pyrkivät vaikuttamaan siihen, että syövän hoidon resurssit turvataan myös tulevaisuudessa. Lisäksi syöpäpotilaat haluavat edistää potilaslähtöisyyden lisäämistä myös tutkimustoiminnassa. Syövän hoidon kehittyessä tarvitaan entistä enemmän myös potilaan omaa panosta hoitoprosessin onnistumiseksi.

Lisätietoja:

johtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM, p. 02951 63382
lääkintöneuvos Jaakko Yrjö-Koskinen, STM, p. 050 3484877
toiminnanjohtaja Minna Anttonen, Suomen Syöpäpotilaat ry, p. 044 322 8964

#syöpäkeskus

Sivun alkuun