Hoppa till innehåll
Media

Det är dags att tala om mediciner

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.10.2017 10.54
Nyhet

Finländarna talar alltför lite om de mediciner de använder. Här måste ske en förändring. Under Läkemedelsdagen den 22 mars 2018 inleds en kampanj ”Lämpligt läkemedel” som ska väcka allmän diskussion och åstadkomma en ny inställning till läkemedelsbehandling.

Syftet med kampanjen är att i synnerhet påverka användningen av mediciner hemma. För att läkemedelsbehandlingen ska lyckas på bästa möjliga sätt i hemmet krävs aktivitet av läkemedelsanvändaren eller av den person som hjälper patienten. Allmänheten uppmuntras att fråga om och diskutera sina mediciner med personalen inom hälso- och sjukvården samt på apoteket och hänvisas till källor för tillförlitlig medicinsk information. En läkemedelslista som regelbundet uppdateras är ett viktigt redskap.

Kampanjen vänder sig särskilt till personer i arbetsför ålder, personer som tar hand om sina familjer och aktiva äldre personer.

Vi kommunicerar med hälso- och sjukvårdspersonalen under hösten

Innan kampanjen till allmänheten inleds uppmuntras de yrkesutbildade inom hälso- och sjukvården att diskutera, svara på patienternas och läkemedelsanvändarnas frågor och beakta ingredienser av rationell läkemedelsbehandling i sitt eget arbete.

Som stöd för kommunikationen med personalen har vi tagit fram material som i regel finns i elektronisk och utskrivbar form på webbplatsen laakehoidonpaiva.fi, som informerar om kampanjen. Webbplatsen uppdateras på nytt efter årsskiftet för att tjäna kampanjen till allmänheten och med material för dem som ordnar evenemang under Läkemedelsdagen.

Främjandet av rationell läkemedelsbehandling ingår i det nuvarande regeringsprogrammet

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling ingår i det nuvarande regeringsprogrammet. Arbetet inom de grupper som behandlat programmet avslutas inom 2017 och samtidigt börjar programmet köras in. Programmet syftar till att främja rationell läkemedelsbehandling – förbättra vårdens kvalitet och respekten för läkemedelsbehandlingen hos de inblandade. Detta ökar också befolkningens välbefinnande, höjer folkhälsan och minskar kostnaderna för hälso- och sjukvård. Med hjälp av kommunikationskampanjen främjar vi uppnåendet av de här målen. Genomförandeprogrammet har lagts upp och kommer att förankras i samarbete med aktörer inom läkemedelsbranschen.

Kampanjsidorna om lämpligt läkemedel, sopivalaake.fi

Genomförandeprogrammet för rationell läkemedelsbehandling

Ytterligare information

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, direktör, SHM, tfn 029 51 63382, [email protected]

Ulla Närhi, konsultativ tjänsteman, SHM, tfn 029 51 63391, [email protected]

Katri Hämeen-Anttila, forsknings- och utvecklingschef, Fimea, tfn 029 522 3513, [email protected]

Samordning av Läkemedelsdagen

Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, Fimea, tfn 029 522 3522, [email protected]

Mer om kommunikationskampanjen

Kommunikationen vid Fimea, Katja Lindgren-Äimänen, kommunikationschef, tfn 029 522 3118, [email protected]
Kommunikationen vid SHM, Krista Kukkanen, informatör, tfn 029 516 3350, [email protected]

Tillbaka till toppen