Hyppää sisältöön
Media

Nyt on aika puhua lääkkeistä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 16.10.2017 10.54
Uutinen

Suomalaiset puhuvat käyttämistään lääkkeistä aivan liian vähän. Tähän halutaan muutos. Lääkehoidon päivänä 22.3.2018 käynnistyy ”Sopiva lääke” -niminen kampanja, jossa viritetään kansalaiskeskustelua ja uudenlaista asennoitumista lääkehoitoon.

Kampanjan tavoitteena on vaikuttaa varsinkin lääkkeiden käyttöön kotona, jossa lääkehoidon paras mahdollinen toteutuminen edellyttää aktiivisuutta lääkkeen käyttäjältä tai häntä auttavalta henkilöltä. Väestöä kannustetaan kysymään ja keskustelemaan lääkkeistään terveydenhuollon ammattilaisten ja apteekin henkilökunnan kanssa sekä johdatetaan luotettavan lääketiedon lähteille. Säännöllisesti ylläpidetty lääkityslista on tärkeä työväline.

Kampanjalla tavoitellaan erityisesti työikäisiä, perheestään huolehtivia sekä aktiivisia iäkkäitä.

Terveydenhuollon ammattilaisille viestitään syksyn aikana

Ennen yleisökampanjan alkua terveydenhuollon ammattilaisia rohkaistaan keskusteluun, vastaamaan potilaita ja lääkkeiden käyttäjiä askarruttaviin kysymyksiin sekä huomioimaan järkevän lääkehoidon elementtejä omassa työssään.

Ammattilaisille suunnatun viestinnän tueksi on valmisteltu materiaaleja, jotka ovat saatavilla pääsääntöisesti sähköisessä ja tulostettavassa muodossa kampanjasivustona toimivalta laakehoidonpaiva.fi -sivustolta. Sivusto päivitetään uudelleen vuoden vaihteen jälkeen yleisökampanjan ilmeelle sekä Lääkehoidon Päivän tapahtumajärjestäjille suunnatuilla materiaaleilla.

Järkevän lääkehoidon edistäminen on osa nykyistä hallitusohjelmaa

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma on osa nykyistä hallitusohjelmaa. Toimeenpano-ohjelmaa työstäneiden ryhmien työ päättyy vuoden 2017 loppuun mennessä, ja samalla alkaa ohjelman jalkauttaminen. Ohjelman tavoitteena on edistää järkevää lääkehoitoa – parantaa hoidon laatua, vastuunottoa ja eri osapuolten arvostusta lääkehoitoa kohtaan. Samalla lisätään väestön hyvinvointia, kohennetaan kansanterveyttä ja vähennetään terveydenhuollon kustannuksia. Viestintäkampanjan avulla edistetään näiden tavoitteiden toteutumista. Toimeenpano-ohjelma on laadittu ja sitä tullaan jalkauttamaan yhteistyössä lääkealan toimijoiden kanssa.

Ulla Närhi kertoo videolla mistä kampanjassa on kysymys

Tutustu kampanjasivustoon sopivalaake.fi

Rationaalisen lääkehoidon toimeenpano-ohjelma

Lisätietoja

Liisa-Maria Voipio-Pulkki, johtaja, STM, p. 029 51 63382, [email protected]

Ulla Närhi, neuvotteleva virkamies, STM, p. 029 51 63391, [email protected]

Katri Hämeen-Anttila, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Fimea, p. 029 522 3513 [email protected]

Lääkehoidon Päivän koordinointi

Päivi Kiviranta, kehittämissuunnittelija, Fimea, p. 029 522 3522, [email protected]i

Lisätietoja viestintäkampanjasta

Fimean viestintä, Katja Lindgren-Äimänen, viestintäpäällikkö, p. 029 522 3118, [email protected]
STM:n viestintä, Krista Kukkanen, tiedottaja, p. 029 516 3350, [email protected]

Sivun alkuun