Hoppa till innehåll
Media

Ny indelning av specialomsorgsdistrikten för att bättre motsvara situationen i kommunerna

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 18.12.2008 12.50
Pressmeddelande -

Indelningen av specialomsorgsdistrikten som svarar för specialomsorger för utvecklingsstörda uppdateras. I den nya distriktsindelningen beaktas situationen i kommunerna från och med år 2009 efter kommunsammanslagningarna. Statsrådet gav förordningen den 18 december.

Kårkulla samkommun har hand om den svenskspråkiga specialomsorgen. Den nya indelningen av specialomsorgsdistrikten hänför sig till den pågående kommun- och servicestrukturreformen. Den tidigare indelningen baserade sig på den föråldrade länsindelningen.

Förordningen träder i kraft från och med år 2009.

För mer information:
äldre regeringssekreterare Anne-Marie Brisson, tfn (09) 160 74355

Tillbaka till toppen