Hoppa till innehåll
Media

Muutoksia sairauspäivärahaan ja kuntoutusrahaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.10.2016 11.00 | Julkaistu suomeksi 20.10.2016 klo 13.27
Tiedote 177/2016

Hallitus esittää, että sairauspäivärahan määrän laskusääntö muuttuisi ja nuoren kuntoutusrahan vähimmäismäärä korotettaisiin takuueläkkeen tasolle.

Sairauspäivärahan määrän laskusääntöä ehdotetaan muutettavaksi. Sairauspäiväraha määräytyisi palkkakertoimella tarkistettavaan nykyiseen 30 000 euron vuosityötulon rajaan asti 70 prosentin mukaan ja sen ylittävältä osalta 20 prosentin mukaan. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että vuosityötulon 30 000 euroa ylittävältä osalta päivärahaa kertyisi nykyistä vähemmän. Muutos koskisi myös kuntoutusrahaa.

Nuoren kuntoutusraha takuueläkkeen tasolle

Nuoren kuntoutusrahan ja Kelan ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä ehdotetaan korotettavaksi takuueläkkeen tasolle. Tällä pyritään edistämään osatyökykyisten työllistymistä ja turvaamaan kuntoutuksen toteutuminen.

Nuoren kuntoutusrahan ja ammatillisessa kuntoutuksessa olevan kuntoutusrahan vähimmäismäärä tarkistettaisiin kansaneläkeindeksillä työeläkeindeksin sijaan. Muutos koskisi myös maksussa olevia vähimmäismääräisiä kuntoutusrahoja.

Kelan ammatillista kuntoutusta koskevan päätöksen perusteella olisi mahdollista myöntää kuntoutusrahaa myös yleissivistävän peruskoulutuksen ajalle. Lisäksi Kelalle tulisi velvoite selvittää nuoren oikeus ammatillisena kuntoutuksena myönnettäviin korvauksiin koulutarvike- ja matkakustannuksista silloin, kun nuori hakee nuoren kuntoutusrahaa.

Sairaanhoitokorvaus voidaan edelleen maksaa julkisissa tiloissa annetusta yksityisestä terveydenhuollon palvelusta

Vuoden 2016 loppuun voimassa olevan väliaikaisen lainmuutoksen mukaan yksityisestä terveydenhuollon palvelusta voidaan maksaa sairaanhoitokorvausta, jos hoitoa annetaan julkisissa tiloissa. Väliaikaista lainmuutosta ehdotetaan jatkettavaksi vuoden 2018 loppuun.

Väliaikaiseen lainmuutokseen sisältyy myös ehdotus, että kunnan tai kuntayhtymän kokonaan omistamaa osakeyhtiötä voidaan pitää yksityisen terveydenhuollon palveluiden antajana, jos yhtiöittäminen on tehty kuntalaissa säädetyn yhtiöittämisvelvollisuuden täyttämiseksi.

Hallitus esittää muutettaviksi sairausvakuutuslakia sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annettua lakia. Hallitus antoi niitä koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 20. lokakuuta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.tammikuuta 2017.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Pekka Humalto (STM), p. 0295 163 193, [email protected]

Tillbaka till toppen