Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Lantbruksavbytarnas säkerhet i arbetet förbättras

Social- och hälsovårdsministeriet
15.9.2016 13.40
Pressmeddelande 134/2016

Regeringen föreslår att lantbruksföretagaren och den lokala enhet som ordnar avbytarservice ska samarbeta för att förverkliga säkerheten i avbytararbetet. Lantbruksföretagaren ska se till att förhållandena vid lantbruksföretaget är trygga för avbytaren innan avbytarservicen inleds och under tiden för avbytarservicen.

En representant för den lokala enheten eller den serviceproducent som är avbytarens arbetsgivare har enligt förslaget rätt att göra sådana besök på lantbruksföretaget som hänför sig till ledningen av arbetet, ordnandet av avbytarservicen eller kontroll av avbytarens säkerhet i arbetet. Den lokala enheten ska ha rätt att vägra ordna avbytarservice om lantbruksföretagaren inte tillåter besök eller inte kan sörja för avbytarens säkerhet i arbetet.

Enligt förslaget ska det fattas ett överklagbart, motiverat förvaltningsbeslut om vägran att ordna avbytarservice. Det föreslås också att en motsvarande bestämmelse tas in i lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare.

Om lantbruksföretagarens eller pälsdjursuppfödaren inte kan sköta sina arbetarskyddsskyldigheter tillsammans med den lokala enheten, har han eller hon möjlighet att söka och få avbytarservice som han eller hon själv ordnar.

Dessutom föreslås lagändringar med anledning av reformen av arbetspensionssystemet. Den nya arbetslivspensionen ska vara en sådan förmån som utgör hinder för möjligheten till avbytarservice för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare samt för möjligheten till vikariehjälp för renskötare.

Regeringen överlämnade propositionen den 15 september 2016. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. Lagarna avses träda i kraft den 1 januari 2017.

Mer information

Annika Parsons, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 596, [email protected]

Tillbaka till toppen