Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maatalouslomittajien työturvallisuus paranee

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2016 13.40
Tiedote 134/2016

Hallitus esittää, että maatalousyrittäjän ja lomitusta järjestävän paikallisyksikön on toimittava yhdessä työturvallisuuden toteuttamiseksi lomituksessa. Maatalousyrittäjän olisi huolehdittava siitä, että maatalousyrityksen olosuhteet ovat lomittajalle turvallisia ennen lomituspalvelun alkamista ja lomituksen aikana.

Paikallisyksikön edustajalla tai lomittajan työnantajana toimivalla palvelun tuottajalla olisi oikeus tehdä työnjohtamiseen, lomituksen järjestämiseen tai lomittajan työturvallisuuden tarkastamiseen liittyviä käyntejä maatalousyritykseen. Paikallisyksiköllä olisi oikeus kieltäytyä lomituksen järjestämisestä, jos maatalousyrittäjä ei sallisi käyntejä tai kykenisi huolehtimaan lomittajan työturvallisuudesta.

Lomituksen järjestämisestä kieltäytymisestä tehtäisiin valituskelpoinen ja perusteltu hallintopäätös. Vastaavanlainen säännös ehdotetaan lisättäväksi turkistuottajien lomituspalveluista annettuun lakiin.

Mikäli maatalousyrittäjä tai turkistuottajan ei kykene hoitamaan työsuojeluvelvoitteitaan yhdessä paikallisyksikön kanssa, hänellä olisi mahdollisuus hakea ja saada itsejärjestettyä lomitusta.

Lisäksi lakiin tehtäisiin työeläkejärjestelmän uudistuksesta johtuvat muutokset. Uusi työuraeläke olisi maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujen sekä poronhoitajien sijaisavun saamisen estävä etuus.

Hallitus antoi esityksen 15.9.2016. Esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2017.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Annika Parsons, p. 0295 163 596, [email protected]

Sivun alkuun