Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Rehabiliteringssystemet bör kunna styras bättre

Social- och hälsovårdsministeriet
13.3.2015 11.44
Pressmeddelande

En rapport om mångprofessionell rehabilitering har publicerats. I rapporten konstateras att rehabiliteringssystemet bör kunna styras bättre, så att klienterna kan garanteras en så lyckad rehabiliteringsprocess som möjligt.

Det finländska rehabiliteringssystemet består av flera separata och självständiga delsystem som också finansieras på olika sätt. Med tanke på jämlikheten är det problematiskt att rätten till rehabilitering beroende på delsystem fastställs antingen som en subjektiv rätt eller utgående från behovsprövning eller anslag.

En effektiv rehabilitering som en del av välfärdspolitiken förutsätter att man säkerställer att rehabiliteringsprocesserna fungerar. Vid alla former av rehabilitering bör människans hela livssituation beaktas, och alla aktörer på fältet bör kunna bedöma sina klienters funktionsförmåga och identifiera klienternas behov av rehabilitering.

Den nationella och regionala koordineringen av rehabiliteringen bör förstärkas. Man bör sträva efter kundorienterad verksamhet och ge rehabiliteringsklienterna en bättre ställning. Olika åldersgrupper har ytterst olika behov, så rehabiliteringen bör i högre grad än i dagens läge följa livscykelmodellen. Rehabiliteringsprocessen är ofta en kombination av tjänster och förmåner med många olika ansvariga parter. För att garantera en smidig och effektiv rehabilitering bör de kunna kombineras på ett flexibelt sätt.

Behovet av och kostnaderna för rehabilitering kan påverkas bäst genom investeringar i förebyggande välfärdstjänster. Det är både hållbarare ur ett mänskligt perspektiv och effektivare ur ett ekonomiskt perspektiv att förebygga utslagning än att korrigera konsekvenserna av den. Det förutsätter ett nytt politiskt tänkande med fokus på delaktighet.

Utredningen om multiprofessionell rehabilitering görs under 2014-2015 under ledning av Delegationen för rehabiliteringsärenden.

 

Ytterligare information

överinspektör Hanna Nyfors (SHM), tfn 02951 63399, [email protected]

konsultativ tjänsteman Elina Palola (SHM), tfn 0295 63595, [email protected]

regeringssekreterare Milja Tiainen (SHM), tfn 2951 63579, [email protected] 

 

Tillbaka till toppen