Hoppa till innehåll
Media

Kommuninfo: Ersättning för skyddsutrustning i coronavirusläget till privata aktörer baserar sig i första hand på avtal mellan tjänsteanordnaren och tjänsteproducenten

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 30.6.2020 13.12 | Publicerad på svenska 30.6.2020 kl. 13.59
Nyhet

Ersättningen till privata aktörer för kostnaderna för den ökade användningen av per-sonlig skyddsutrustning i coronavirusläget baserar sig i första hand på avtal mellan tjänsteanordnaren och producenten när kommunen ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.

Social- och hälsovårdsministeriet föreslår att parterna vid behov häver avtalen och förhandlar om saken lokalt.

Om avtalen är bristfälliga ska den som ordnar tjänsterna (kommunen eller samkommunen) i sista hand svara för tillgången på skyddsutrustning som en del av behövlig vård. Kostnadsfördelningen ska bedömas skilt för varje avtal. Kommunen eller samkommunen får inte fakturera tjänsteproducenten för sådan skyddsutrustning som den fått gratis från Försörjningsberedskapscentralen. 

Regeringen har beslutat att ersätta kommunerna för de extra kostnader som coronaviruset orsakat. Den helhet i den fjärde tilläggsbudgetpropositionen som utgörs av stödet till kommunerna uppgår till sammanlagt cirka 1,4 miljarder euro (den 2 juni 2020), vilket också inkluderar kostnader för skyddsutrustning. 

Regeringen föreslår också att försäljningen av sådan skyddsutrustning som behövs på grund av coronaepidemin till aktörer inom social- och hälsovården till vissa delar tillfälligt befrias från mervärdesskatt mellan den 30 januari och den 31 juli 2020. 

Epidemin har ökat användningen av personlig skyddsutrustning 

Ersättningsfrågan har aktualiserats på grund av att arbetsgivaren är skyldig att ordna ändamålsenliga arbetsredskap och ändamålsenlig utrustning för sina anställda samt att förebygga smittsamma sjukdomar till exempel inom omsorgstjänsterna.

Under coronavirusepidemin har användningen av olika typer av personlig skyddsutrustning ökat avsevärt inom social- och hälsovården. Skyddsutrustning behövs bl.a. för att skydda personalen från smitta och för att förebygga smittspridning till exempel inom omsorgstjänsterna, både inom den offentliga och privata sektorn.

Skyddsutrustningsbehovet beror inte endast på coronaviruset, och det har redan tidigare funnits anvisningar om användningen av skyddsutrustning med tanke på arbetarskydd och förebyggande av smittsamma sjukdomar. Behovet av skyddsutrustning har dock ökat under epidemins gång bl.a. till följd av anvisningarna inom äldreomsorgen.

Till exempel likabehandlingen av alla som bor på vårdenheter ska tillgodoses genom att personalen oberoende av plats har ändamålsenlig skyddsutrustning. 

Ytterligare information:

Tuija Kumpulainen, avdelningschef, [email protected]
Kirsi Kaikko, specialsakkunnig, [email protected]

Tillbaka till toppen