Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kuntainfo: Henkilösuojainten korvaaminen koronavirustilanteessa yksityisille toimijoille perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin

Sosiaali- ja terveysministeriö
30.6.2020 13.12
Uutinen

Koronavirustilanteessa lisääntyneen henkilösuojainten käytön kustannusten korvaaminen yksityisille toimijoille perustuu ensisijaisesti palvelun järjestäjän ja tuottajan välisiin sopimuksiin silloin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu on kunnan järjestämisvastuulla.

Sosiaali- ja terveysministeriö esittää, että tarvittaessa sopimuksia on avattava ja asiasta on neuvoteltava paikallisesti.

Mikäli palvelun järjestäjän ja tuottajan väliset sopimukset ovat puutteellisia, on palvelun järjestäjän (kunta tai kuntayhtymä) viime kädessä vastattava suojainten saatavuudesta osana asianmukaista hoitoa. Kustannusten jakaminen on arvioitava sopimuksittain. Kunta tai kuntayhtymä ei saa laskuttaa Huoltovarmuuskeskukselta ilmaiseksi saamiensa välineiden hintaa tuottajilta. 

Hallitus on päättänyt korvata kunnille koronaviruksesta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Kuntien tukemisen kokonaisuus neljännessä lisätalousarvioesityksessä on yhteensä noin 1,4 miljardia euroa (2.6.2020), mikä sisältää myös suojainkustannuksia. 

Hallitus ehdottaa myös, että koronaepidemian vuoksi tarvittavien suojavarusteiden myynnit sosiaali- ja terveysalan toimijoille vapautettaisiin eräiltä osin väliaikaisesti arvonlisäverosta ajalle 30.1.–31.7.2020. 

Epidemia on lisännyt henkilösuojainten käyttöä 

Korvauskysymys on noussut esille sen vuoksi, että työnantajalla on velvoite järjestää työntekijöilleen asianmukaiset välineet ja varusteet sekä ehkäistävä tarttuvia tauteja esimerkiksi hoivapalveluissa.

Koronavirusepidemian yhteydessä erilaisten henkilösuojainten käyttö sosiaali- ja terveydenhuollossa on lisääntynyt merkittävästi. Suojaimia tarvitaan mm. henkilökunnan suojaamiseksi tartunnoilta sekä tartunnan leviämisen ehkäisemiseksi esimerkiksi hoivapalveluissa sekä julkisella että yksityisellä puolella.

Kaikki suojaintarve ei johdu koronaviruksesta, ja suojainten käytöstä on ollut jo aiemmin ohjeita työsuojelun ja tartuntatautien ehkäisyn näkökulmasta. Suojainten käyttötarve on kuitenkin epidemian aikana lisääntynyt mm. vanhustenhuoltoon liittyvien ohjeiden johdosta.

Esimerkiksi kaikissa hoivayksiköissä asukkaiden yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi heitä hoitavalla henkilökunnalla on oltava paikasta riippumatta asianmukaiset suojavarusteet. 

Lisätietoja:

Osastopäällikkö Tuija Kumpulainen, [email protected]
Erityisasiantuntija Kirsi Kaikko, [email protected]

Sivun alkuun