Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mot ett effektivare nordiskt folkhälsosamarbete

Social- och hälsovårdsministeriet 28.4.2016 12.41
Nyhet

De nordiska ministrarna med ansvar för social- och hälsofrågor effektiverar arbetet med folkhälsa för att minska hälsoskillnaderna. Ministrarna gav en deklaration om folkhälsa under social- och hälsoministermötet som arrangerades i Helsingfors den 27 april.

Hälsoskillnaderna i Norden är betydande, trots att Norden klarar sig bra i globala jämförelser om folkhälsa. Ministrarna betonar vikten av samarbete för att minska ojämlikhet i hälsa.

Folkhälsosamarbetet effektiveras nu genom att öka både erfarenhetsutbyte och gemensamma utvecklingsprojekt. Samarbetet ska speciellt prioritera ojämlikhet i hälsa, förebyggande av skadlig användning av alkohol, narkotika, tobak samt psykisk hälsa.

De nordiska ministrarna önskar också  att hälsa och välmående betraktas ur ett jämställdhetsperspektiv för att säkra likvärdig hälsa för såväl kvinnor som män och flickor som pojkar.

Dessutom stärks folkhälsosamarbetet mellan de nordiska länderna genom att etablera en nordisk arena för samarbete på folkhälsoområdet. Nordens Välfärdscenter (NVC) ges ansvar som sekretariat för arenan.

Deklarationen baserar sig på utredningsman Bo Könbergs rapport ”Det framtida nordiska hälsosamarbetet” från år 2014.  Den tidigare svenska hälsoministern Könberg gjorde rapporten på uppdrag av Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik. Rapporten innehåller förslag om ökat samarbete kring åtgärder för förbättrad folkhälsa, som ministrarna nu genomför.

Ytterligare information: Maria Waltari, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163 337