Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Jämkad arbetslöshetsförmån till utgången av år 2009

Social- och hälsovårdsministeriet
29.11.2007 12.39
Pressmeddelande -

Lagen om utkomstskydd ändras så att jämkad arbetslöshetsförmån kan beviljas till utgången av år 2009, trots att maximitiden på 36 månader för utbetalningen har löpt ut. Regeringen föreslog lagen för stadfästande torsdagen den 29 november. Republikens president har för avsikt att stadfästa lagen på fredag. Lagen träder i kraft i början av år 2008.

Enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa kan jämkad arbetslöshetsförmån betalas för högst 36 månader. Med en tillfällig lagändring har det varit möjligt att betala jämkad arbetslöshetsförmån också till personer vars maximitid för utbetalning har löpt ut. Jämkad arbetslöshetsförmån kan beviljas fram till utgången av år 2009 även om maximitiden för utbetalning av jämkad arbetslöshetsförmån har uppfyllts. Hittills har tidsgränsen gått vid utgången av år 2007. Denna lagändring gagnar i synnerhet personer inom lågavlönade och kvinnodominerade branscher.

För mer information: regeringssekreterare Kirsi Päivänsalo, tfn (09) 160 73868

Tillbaka till toppen