Hoppa till innehåll
Media

Projektet för att skapa en modell för klient- och servicehandledning utgår från klienternas behov

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 9.2.2018 13.58 | Publicerad på svenska 13.3.2018 kl. 13.06
Nyhet

I Kymmenedalen deltar hela landskapet i utvecklingen av en gemensam modell för rådgivning och klienthandledning för äldre.

Projektet, som fått namnet IkäOpastin, har kommit bra i gång, och målet är erbjuda Kymmenedalens äldre befolkning enhetlig landskapsomfattande klient- och servicehandledning. 

”Utgångspunkten i vårt arbete för att utveckla servicestrukturen har varit klienternas behov. I social- och hälsovårdsreformen måste allt planeras om på landskapsnivå, vilket ställer vissa utmaningar för utvecklingsarbetet. Å andra sidan har vi nu ett ypperligt tillfälle att utveckla klienthandledningen”, sammanfattar projektchef Marjut Kettunen.

”Vårt mål är att när projektet har slutförts har landskapet enhetliga och framför allt kundinriktade processer för rådgivning, hänvisning till tjänster, tillhandahållande av service och uppföljning av hur tjänsterna fungerar.”

Det finns ett uppenbart behov för en ny modell för klienthandledning. I Kymmenedalen ökar andelen äldre personer i snabbare takt än i andra delar av landet. Antalet över 75-åringar förväntas öka med 11 000 före år 2030. Vid sidan om Norra Karelen har Kymmenedalen en hög grad av anstaltsboende och antalet äldre personer som bor hemma är minst i hela landet.

I utvecklingsarbetet ligger fokusen på rådgivningstjänster, bedömning av servicebehovet, identifiering av klienternas behov, förebyggande arbete och tidigt stöd samt tillhandahållande av tillräckliga tjänster i rätt tid. 

Därför vill man i Kymmenedalen utveckla möjligheterna att erbjuda tidig, förebyggande hemservice samt rehabilitering och närståendevård för att göra det möjligt för äldre människor att bo i sitt eget hem längre.  Också tillgången till läkartjänster bör förbättras  – naturligtvis på klienternas villkor.

Utvecklingsarbete görs på många fronter

Framtidens modell för klient- och servicehandledning utvecklas av bl.a. kundchef Lauri Lehto, Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen Carea (vänst.), äldreomsorgschef Liisa Rosqvist från Kotka, projektichef Marjut Kettunen från projektet IkäOpastin och förändringsagent Tommi Reiman. Bild: Jari Pitkäkangas

I Kymmenedalen får klienter och deras anhöriga redan nu betjäning via webbplatsen Kymenlaaksonopastin.fi. På webbplatsen finns nyttig information för klienter och anhöriga samt inbyggda funktioner som förbättrar webbplatsens tillgänglighet.

I Kotka förbättrades klientrådgivningen i fjol så att man i samband med förnyandet av telefonsystemet bland annat införde en återuppringningstjänst. IkäJelp-systemet i Kouvola förnyades på samma sätt i början av året. Klientrådgivningen i Kotka ska utvecklas vidare så att den under detta år utvidgas till att betjäna klienter även i övriga södra Kymmenedalen.

Lyckligtvis är läget redan nu ganska bra i Kymmenedalen. Inom området finns mycket erfarenhet och kunnande samt verksamhetsmodeller som kan tas i bruk i större utsträckning. Det finns redan nu lokala handlednings- och rådgivningspunkter i Kouvola, Kotka och Fredrikshamn.

Landskapets servicehandleningspersonal har också i praktiken besökt till olika instansers rådgivningspunkter eller föreningars evenemang för att dela ut information om rådgivningsverksamheten och olika tjänster.   

En viktig del av projektet IkäOpastin är att bygga upp ett processtyrningssystem för klienthandledningen och införa enhetliga registreringsrutiner i hela landskapet. Det ska till exempel skapas lösningar som underlättar bedömningen av servicebehovet. Som bäst håller man på att utveckla ett processhanteringssystem för klienternas kontakter och bedömningen av servicebehovet.

”Hela landskapet är med i klientsegmenteringsarbetet. På olika håll diskuteras just nu om vi framtiden behöver färre, fler eller framför allt regelbundna tjänster”, berättar Liisa Rosqvist som är ansvarsperson i projektet.

”Fungerande tjänster och modeller som utvecklas i projektet kommer i varje fall att tas i bruk i Kymmenedalen.”

Text: Elina Salmi


Projektets mål och genomförandet av dem

Projektet har fyra centrala målsättningar:

För det första ska modellen för klient- och servicehandledning byggas upp så att kommuninvånarna får tillgång till inledande handledning och rådgivning på ett och samma servicenummer. För det andra ska det skapas gemensamma lösningar för att betjäna invånarna, ordna och producera tjänster och samarbeta med organisationer.

För det tredje ska man inom klienthandledningen införa enhetliga landskapsomfattande datasystem och registreringsrutiner. För det fjärde ska modellen för klienthandledning bygga på sådana processer och system som gör det möjligt att följa tjänsterna, leda serviceproduktionen för äldre och utveckla servicenätverket.

I projektet deltar alla kommuner i Kymmenedalen, Samkommunen för sjukvårds- och socialtjänster i Kymmenedalen Carea samt Postens hemtjänster.

Samarbetsparter är också Koti- ja hoivapalvelut Hyvinvointia Kotiin Oy, Kymenlaakson Muistiluotsi (Kouvolan seudun Muisti ry) och Sydöstra Finlands kompetenscentrum inom det sociala området Socom.

Projektet syftar till att för landskapet Kymmenedalen utveckla en gemensam modell för klient- och servicehandledning, där klienterna får information och en bedömning av servicebehovet på ett centralt och styrt sätt, dock utan att glömma klientens eget initiativ.

Projektets ansvarsperson är Kotka stads äldreomsorgschef Liisa Rosqvist. Projektet leds av projektchef Tommi Reiman som också är verksam som förändringsagent.

Tillbaka till toppen