Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Välfärdsekonomi och klimatåtgärdernas sysselsättningseffekter på agendan vid ministerrådsmöte

Arbets- och näringsministerietSocial- och hälsovårdsministeriet
5.7.2019 9.06 | Publicerad på svenska 5.7.2019 kl. 11.01
Pressmeddelande 75

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen och arbetsminister Timo Harakka deltar i det möte i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) som hålls i Bryssel den 8 juli. Finland är ordförande vid mötet.

EU-ländernas social- och arbetsministrar kommer att diskutera välfärdsekonomi, som är huvudtema inom social- och hälsosektorn under Finlands EU-ordförandeskap. Välfärdsekonomi handlar om ett ömsesidigt förhållande mellan välfärd och ekonomi. 

Finland vill hos beslutsfattarna i EU skapa en större förståelse för att välfärdspolitik och ekonomisk politik bör behandlas tillsammans.

”Även om människors välfärd och välbefinnande är värdefulla i sig, bör vi bli mer medvetna om att dessa också är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och stabilitet i samhället och ekonomin. Samtidigt medför hållbar ekonomisk tillväxt större möjligheter att öka välfärden och välbefinnandet för alla människor”, säger minister Aino-Kaisa Pekonen.

OECD:s generalsekreterare Angel Gurría håller en presentation som underlag för diskussionen i rådet. Gurría presenterar de centrala resultaten i en bakgrundsrapport som OECD har tagit fram på begäran av Finland. Rapporten innehåller en sammanställning av de viktigaste internationella forskningsresultaten om välfärdsekonomi.

Med diskussionerna som grund utarbetas ett utkast till rådets slutsatser. Finlands mål är att rådets slutsatser ska antas när rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) sammanträder den 24 oktober 2019. Slutsatserna kommer att innehålla åtgärdsrekommendationer till EU:s medlemsländer och Europeiska kommissionen.

Övergång till klimatneutral ekonomi förutsätter rättvis arbetsmarknadspolitik

Ministrarna kommer dessutom att diskutera EU:s långsiktiga klimatstrategi ur ett sysselsättningsperspektiv. Klimatmålen och klimatåtgärderna har betydande effekter på sysselsättningen, men effekterna märks av på olika sätt inom olika sektorer.

Målet med diskussionen är att identifiera de arbetsmarknads- och socialpolitiska metoder som bäst kan stödja övergången till en klimatneutral ekonomi och mer brådskande metoder för att lindra de negativa konsekvenserna av övergången.

Timo Harakka understryker hur viktigt temat är.

"Finlands och EU:s mål för att skapa hållbar tillväxt stämmer överens med varandra. Vi vet alla att våra ekonomier bör bli så koldioxidsnåla som möjligt. Det är väsentligt att se till att övergången sker på ett rättvist och inkluderande sätt", understryker arbetsministern.

Finlands ordförandeskap i Europeiska unionens råd inleddes den 1 juli och fortsätter till utgången av året.

Ytterligare information:

Veli-Mikko Niemi, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 295 163 425
Liisa Heinonen, regeringsråd, arbets- och näringsministeriet, tfn  +358 503 960 605

Välfärdsekonomi i EU: Mänsklig välfärd främjar ekonomisk tillväxt
Punkter på dagordningen i rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor) den 8 juli
Rådet (sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor)

Tillbaka till toppen