Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hyvinvointitalous ja ilmastotoimien vaikutus työllisyyteen EU-maiden ministerikokouksen aiheina

Sosiaali- ja terveysministeriöTyö- ja elinkeinoministeriö
5.7.2019 9.06
Tiedote 75

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja työministeri Timo Harakka osallistuvat EU:n työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvoston (TSTK-neuvosto) kokoukseen, joka pidetään Brysselissä 8. heinäkuuta. Suomi toimii kokouksen puheenjohtajana.

EU-maiden sosiaali- ja työministerit keskustelevat hyvinvointitaloudesta, joka on Suomen EU-puheenjohtajakauden pääteema sosiaali- ja terveyssektorilla. Hyvinvointitaloudessa on kyse hyvinvoinnin ja talouden vastavuoroisesta suhteesta. 

Suomi haluaa luoda EU-päätöksentekoon laajemman ymmärryksen siitä, että hyvinvointipolitiikkaa ja talouspolitiikkaa pitää käsitellä yhdessä.

”Vaikka ihmisten hyvinvointi on arvo sinänsä, meidän tulee paremmin tiedostaa, että se on myös edellytys talouskasvulle sekä yhteiskunnan ja talouden vakaudelle. Toisaalta kestävä talouskasvu lisää mahdollisuuksia kohentaa kaikkien ihmisten hyvinvointia”, sanoo ministeri Aino-Kaisa Pekonen.

Neuvoston keskustelua alustaa OECD:n pääsihteeri Angel Gurría. Gurría esittelee keskeiset tulokset taustaraportista, jonka OECD on Suomen pyynnöstä valmistanut. Raportti kokoaa keskeiset hyvinvointitaloutta koskevat kansainväliset tutkimustulokset.

Keskusteluiden pohjalta laaditaan luonnos neuvoston päätelmiksi. Suomen tavoitteena on, että neuvoston päätelmät hyväksytään 24. lokakuuta 2019 pidettävässä TSTK-neuvoston kokouksessa.  Päätelmät tulevat sisältämään toimenpidesuosituksia EU:n jäsenmaille ja Euroopan komissiolle.

Siirtymä ilmastoneutraaliin talouteen edellyttää oikeudenmukaista työpolitiikkaa

Ministerit käyvät lisäksi keskustelun EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategian työllisyysnäkökohdista. Ilmastotavoitteilla ja -toimilla on merkittäviä vaikutuksia työllisyyteen, mutta vaikutukset tuntuvat eri tavoin eri sektoreilla.

Keskustelun tavoitteena on tunnistaa työ- ja sosiaalipolitiikan keinoja, joilla voidaan parhaiten tukea siirtymää kohti ilmastoneutraalia taloutta, sekä kiireisimpiä toimia, joilla voidaan lieventää siirtymän kielteisiä vaikutuksia.

Timo Harakka korostaa teeman tärkeyttä.

”Suomen ja EU:n tavoitteet kestävän kasvun luomiseksi ovat yhteneväiset. Me kaikki tiedämme, että on taloutemme pitää muuttaa mahdollisimman vähähiiliseksi. Olennaista on huolehtia, että siirtymä tapahtuu reilusti, oikeudenmukaisesti ja ihmisiä osallistaen”, työministeri painottaa.

Suomen EU puheenjohtajuus alkoi 1. heinäkuuta ja jatkuu vuoden loppuun asti.

Lisätietoja:

ylijohtaja Veli-Mikko Niemi, STM, p. +358 2951 63425
hallitusneuvos Liisa Heinonen, TEM, p.  +358 50 396 0605

Hyvinvointitalous EU:ssa: Ihmisten hyvinvointi edistää talouskasvua
TSTK-neuvoston 8.7. esityslistan aiheet
Työllisyys-, sosiaalipolitiikka-, terveys- ja kuluttaja-asioiden neuvosto (TSTK)

Sivun alkuun