Hoppa till innehåll
Media

H1N1 stryks från listan över allmänfarliga smittsjukdomar

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.7.2009 10.32
Pressmeddelande -

Förordningen om smittsamma sjukdomar ändras så att den för människan nya subtypen H1N1 av influensa A-viruset stryks från förteckningen över allmänfarliga smittsjukdomar i och med att Finland har övergått till bekämpningsåtgärderna i pandemifas 6. Statsrådet utfärdade torsdagen den 23 juli en förordning om ändring av förordningen om smittsamma sjukdomar.

I detta nu påminner sjukdomsbilden för influensa A (H1N1) till sin allvarlighetsgrad om en säsonginfluensa. I Finland har också konstaterats så många sjukdomsfall att spridningen av sjukdomen inte mera kan stoppas genom åtgärder som riktas till enskilda individer. I sjukdomens lindringsfas är det inte mera nödvändigt och inte heller möjligt att på befolkningen tillämpa begränsningsåtgärder i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar.   

Av den här orsaken har vi i Finland beslutat att beträffande bekämpningsåtgärderna övergå från sjukdomens begränsningsfas till lindringsfas.

Då influensa A-virusets subtyp H1N1 stryks från förteckningen över allmänfarliga smittsjukdomar, är undersökningarna och vården inte mera kostnadsfria för patienten. Patienten betalar alltså sedvanliga avgifter för läkarbesök samt för eventuell vård på bäddavdelning och för läkemedel.

Förordningen träder i kraft den 27. juli 2009.

Tilläggsuppgifter:

Direktör Pekka Järvinen, tfn. (09) 160 73800
Regeringsrådet Anne Kumpula, tfn. (09) 160 74113


På vår webbplats

Influensa A(H1N1) 


Tillbaka till toppen