Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Goda resultat av familjecenterverksamheten

Social- och hälsovårdsministeriet
29.3.2006 6.00
Pressmeddelande -

Familjecenterverksamhet inleds som bäst på olika håll i landet. I 30 kommuner utvecklar man redan modeller för att samla ihop de tjänster som barnfamiljer kan tänkas behöva. Projekten finansieras av social- och hälsovårdsministeriet och målet är att modellerna skall bli permanenta och en del av basservicen även i andra kommuner.

Ett familjecenter kan vara ett utrymme där olika tjänster för barn och familjer finns att få under ett och samma tak. Det kan också vara fråga om ett nätverk av tjänster, där tjänsterna är tätare förknippade med varandra än tidigare. Målet är att familjerna har till sitt förfogande sakkunskap från både rådgivningsbyrån för mödra- och barnavård, dagvården, förskoleverksamheten och skolan. Även den sakkunskap som finns i medborgarorganisationerna utnyttjas.

Ett av målen i statsrådets principbeslut om tryggande av framtiden inom det sociala området (år 2003) var att skapa en familjecenterverksamhet utgående från familjernas behov. Utvecklingsprojektet för det sociala området och den nationella hälso- och sjukvårdsprojektet genomför målet tillsammans inom ramen för det riksomfattande familjeprojektet.

Ytterligare information:
Projektchef Riitta Viitala, Stakes, tfn 09-396 721 11, 050 559 91 71

Tillbaka till toppen