Coronaintyg

Förordningen om EU:s digitala covidintyg upphörde att gälla den 30 juni 2023, och den 1 juli 2023 tog Världshälsoorganisationen WHO över ansvaret för utvecklandet av det globala systemet med coronaintyg. Coronaintyget fås fortfarande från Kanta-tjänsten, om det finns behov för det.

Coronaintygen, dvs. intyget över vaccinationer, testintyget och intyget om genomgången covid-19 finns i de egna uppgifterna i Kanta-tjänsten.

  • Intyget över vaccinationer mot covid-19 syns i Kanta-tjänsten när man har fått vaccinet. I intyget ser man vilket vaccinpreparat som getts senast, när det getts och hur många vaccindoser man fått.
  • Intyget över resultatet av covidtestet fås via Kanta-tjänsten när man har låtit testa sig för covid och fått resultatet. Det intyg som syns i Kanta-tjänsten gäller det nyaste testresultatet.
  • Intyget över att man har haft covid-19 fås via Kanta-tjänsten efter att man har genomgått covid-19 och insjuknandet har bekräftats med ett positivt PCR-testresultat eller ett positivt resultat av ett antigentest, dvs. ett snabbtest. 

Avsikten är att man i framtiden ska få intyg från Kanta-tjänsten också över andra vaccinationer än covidvaccinationer. På så sätt kan funktionerna och intygen i Kanta-tjänsten utnyttjas också efter coronapandemin. Kanta-funktionerna ska alltså bli permanenta. 

På webbplatserna för THL och Kanta.fi ges mer information om coronaintygen:

Spara eller skriv ut ditt coronaintyg via Kanta-tjänsten

Genom att följa dessa anvisningar kan du spara eller skriva ut ditt intyg via Kanta-tjänsten:

  1. Logga in på kanta.fi med ditt identifieringsverktyg, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Det finns också en direkt länk till intygen på Kanta-webbplatsens ingångssida.
  3. Öppna coronaintyget genom att trycka på pdf-länken. Om du har ett intyg öppnas det i en ny flik.
  4. Spara pdf-filen i din egen telefon eller på någon annan apparat. Du kan också skriva ut intyget på papper.

Vaccinationsintyget kan visas upp från en mobil apparat eller skrivas ut på papper. I intyget finns uppgifterna på finska, svenska och engelska. Intyget är avgiftsfritt.

Man kan också ge fullmakt åt någon annan att använda Kanta-tjänsten för egen räkning.

Också de som har haft covid-19 och fått en vaccindos får coronaintyg. De får då anteckningen 1/1 i vaccinationsintyget under punkten för vaccindoser.

De personer som haft covid-19 och som fått en vaccindos kan fortfarande också använda intyget om genomgången covid som coronaintyg. Detta intyg är giltigt i 180 dagar efter det positiva testresultatet.

Coronaintyg kan krävas vid gränsövergång

Coronaintyg kan fortfarande krävas vid landsgränser inom EU och utanför EU. Länderna beslutar själva vilka intyg som krävs av de som anländer till landet och om det t.ex. krävs att man fått en eller två vaccindoser. Länderna får också själva bestämma om eventuella andra användningsändamål för intyget.

Resenären ska ta reda på vad mållandet kräver

För närvarande behöver man vanligtvis inget coronaintyg när man reser. I vissa länder kan det dock krävas coronaintyg. Resenären ska själv ta reda på vilka coronarestriktioner och coronarelaterade krav som gäller i mållandet. Finland kräver inte coronaintyg.

Covidtestningen för resor från Finland till utlandet genomförs inom den privata hälso- och sjukvården. Dessa covidtester är avgiftsbelagda. Även för covidtesterna inom den privata sektorn får man ett coronaintyg i Kanta-tjänsten, förutsatt att den som utför testet antecknar uppgifterna tillräckligt fort i Kanta. Om man är osäker, är det bäst att be att få ett separat intyg. Resenären ska ta reda på vilka kriterier för testresultatets giltighet som gäller i mållandet. Testresultatet börjar gälla från provtagningstidpunkten eller från början av det dygn då provet har tagits.

Resenären ska utreda mållandets kriterier för testresultatets giltighet. Testresultatet är i kraft från provtagningstidpunkten eller från början av det dygn då provet har tagits.

Ytterligare information:

Medborgarnas frågor om covidintyget i Kanta-tjänsten

Allmän rådgivning:

  • Kanta-tjänstens kundservice: [email protected]
  • Obs! Kanta-tjänstens kundservice kan inte kontrollera eller korrigera personliga hälsouppgifter. I sådana fall ska du vara i kontakt med den enhet inom hälso- och sjukvården där du fått vård.

Kontaktinformation till medierna

Vi ber medierna ta kontakt med organisationernas centraliserade kommunikation i enlighet med den bifogade ansvarsfördelningen.

FPA: [email protected]
Kanta-tjänsten och genomförandet av covidintygen i Kanta-tjänsten

Institutet för hälsa och välfärd: [email protected]
Institutet för hälsa och välfärds vaccinationsregister, registrering av yrkesutbildade personer

Social- och hälsovårdsministeriet: [email protected] 
helhetsplan, allmän styrning, juridiska frågor och lagstiftning

Mer information

Minna Saario, direktör 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för styrning av social- och hälsovården / OHO, Digitalisaation ja tiedonhallinnan yksikkö DITI 0295163146  


Paula Tiittala, överläkare 
social- och hälsovårdsministeriet, Avdelningen för säkerhet och hälsa / TUTO, Enheten för skydd av välfärd och hälsa / HYT 0295163744