Vaccinationsintyget

I Finland utarbetar man ett elektroniskt coronavaccinationsintyg som ska finnas i Kanta-tjänsten och innehålla uppgifter om coronavaccinationen.

Vaccinationsintyget fås via Kanta-tjänsten

Vaccinationsintyget fås via Kanta-tjänsten. I inledningsskedet gäller intyget coronavaccinationen,   men avsikten är att Kanta-tjänsten ska innehålla intyg också för alla andra vaccinationer. 

Vaccinationsintyget kan vara digital vaccinationsinformation, en streckkod, en QR-kod eller en kombination av dessa som kan ses i Kanta-tjänsten via telefonen, och den kan också skrivas ut på papper.

Eftersom alla inte använder eller har möjlighet att använda Kanta-tjänsten, ska man om man så önskar kunna få vaccinationsintyget även i pappersform från den instans som gett vaccinet.  

Vaccinationsintyget bara avsett för eget bruk

Vaccinationsintyget i Kanta-tjänsten är bara avsett för eget bruk. Man kan själv bestämma om användningen och ändamålet.

Tillsvidare har det inte fattats något beslut om när eller var det ska krävas ett coronavaccinationsintyg. Man är inte heller i EU och WHO eniga om de situationer där man borde kräva att coronavaccinationsintyget ska användas.

Avsikten är att det i fortsättningen ska vara möjligt att få intyg också för annat än vaccinationer, till exempel för laboratorieprov och andra undersökningar. 

När kan coronavaccinationsintygen börja användas? 

Avsikten är att vaccinationsintygen ska kunna tas i bruk så snabbt som möjligt. Tekniken för intyget samt beredningen av den förordning av social- och hälsovårdsministeriet som preciserar klientuppgiftslagen och som förutsätts för det tekniska genomförandet ska vara färdig i början av våren 2021. Målet är att det elektroniska coronavaccinationsintyget ska vara tillgängligt i maj 2021. 

Social- och hälsovårdsministeriet bereder den förordning som gör det möjligt att i fortsättningen få intyg för alla vaccinationer direkt från Kanta-tjänsten. För närvarande får man ett vaccinationsintyg i pappersform om man begär det av den instans som gett vaccinationen.  

Vem ansvarar för genomförandet av projektet med vaccinationsintyget?

Institutet för hälsa och välfärd ansvarar för genomförandet av projektet och för tidsplanen.

Social- och hälsovårdsministeriet ansvarar för projektet som helhet, för beredningen av lagstiftningen och för ministeriernas internationella samarbete. 

Fpa genomför vaccinationsintyget och de ändringar som behövs göras i Kanta-tjänsten och ansvarar för servicen och kundinformationen i Kanta-tjänsterna.

Mer information