Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

EU-finansiering för återhämtningen efter coronakrisen

Social- och hälsovårdsministeriet
2.3.2021 10.31
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet öppnade i fjol en utlysning om finansiering från Europeiska socialfonden (ESF) för riksomfattande projekt som syftar till att förebygga eller lindra konsekvenserna av coronakrisen. Ministeriet tog emot sammanlagt 117 ansökningar och beviljade finansiering till nio projekt.

I utlysningen ingick två huvudteman: delaktighet och bekämpning av fattigdom samt förbättring av produktiviteten och välbefinnandet i arbetet.

Dess-sutom beviljades ett så kallat Coronatillägg till fem projekt som har inletts redan tidigare. Dessa projekt handlar om delaktighet och välbefinnande i arbetet och fick tilläggsfinansiering för sammanlagt cirka 700 000 euro.

”Ända sedan coronaepidemin började har jag uttryckt min oro över begränsningsåtgärdernas sociala konsekvenser. Jag hoppas att understöden från Europeiska socialfonden kan bidra till att förebygga coronakrisens konsekvenser för välbefinnandet och ojämlikheten”, säger social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen

Tjänster för utsatta grupper ska tryggas

För att öka den sociala delaktigheten och förebygga fattigdom efterlyste man sådana projekt som kan förbättra situationen för sårbara grupper både under och efter coronakrisen. 

Under undantagsförhållanden ska man i synnerhet se till att mentalvårdsarbetet, alkohol- och drogarbetet och krisarbetet fortsättningsvis fungerar samt trygga tjänsterna för grupper med särskilda behov, såsom bostadslösa personer och klienter inom barnskyddet. 

Fyra projekt beviljades finansiering:

  • Korona yhteiskunnan marginaaleissa (KoMa) - Genomförs av Tammerfors högskolestiftelse, Helsingfors universitet, yrkeshögskolan Diakonia och Porin Sininauha ry.
  • Yhdessä aikuisuuteen – elämässä eteenpäin (YEE) - Genomförs av Institutet för hälsa och välfärd, Helsingfors Diakonissanstalt, Österbottens landskaps kompetenscentrum inom det sociala området SONet BOTNIA, yrkeshögskolan i Seinäjoki och Pesäpuu ry.
  • Eteenpäin. Itsenäistymisen tukea digitaalisesti kasvukeskuksiin - Genomförs av Röda Korsets De ungas skyddshus och Diakonissanstaltens tjänst Vamos som riktar sig till unga.
  • Möjligheterna för personer med funktionsnedsättning och personer med utländsk bakgrund att klara sig i undantags- och krissituationer – Att skapa en framtid utgående från erfarenheterna av covid-19 – Genomförs av Kehitysvammaliitto, Institutet för hälsa och välfärd och Finlands Kommunförbund.

Projektens totalfinansiering uppgår till sammanlagt cirka 4,32 miljoner euro.

Flexibla arbetsgemenskaper och arbetstagare som mår bra

Inom temat produktivitet och välbefinnande i arbetet önskades ansökningar från projekt som förbättrar funktionsförmågan för personer i arbetslivet och arbetsgemenskapernas förmåga att förnya sig under undantagsförhållanden.

Fem projekt beviljades finansiering inom temat produktivitet och välbefinnande i arbetet:

  • Kuljettajat ja kuljetusyritykset kunnossa valmiina jälleenrakentamiseen – Genomförs av Tamora Oy och Motivire Oy.
  • Hyvinvoiva terveydenhuolto – Genomförs av yrkeshögskolan Laurea, AtCare Oy och Sjukvårdarförbundet.
  • Sisu i arbetslivet – Genomförs av Helsingfors universitet och yrkeshögskolan Haaga-Helia.
  • Undantagstillstånd och resiliens i organisationer inom evenemangsekonomin – Genomförs av Tammerfors högskolestiftelse.
  • Mielenterveyttä ja työkykyä mielenterveysosaamista kehittämällä ja alueellista yhteistyötä tekemällä (MYÖTE) – Genomförs av Arbetshälsoinstitutet, Östra Finlands universitet, Helsingfors universitet och MIELI Psykisk Hälsa Finland rf.

Dessa projekt fick finansiering för ungefär 1,88 miljoner euro.

Ytterligare information

Kati Herranen-Haapaniemi, tfn 0295 163 273, [email protected] (social delaktighet och bekämpning av fattigdom)
Päivi Hämäläinen, tfn 0295 163 590, [email protected] (produktivitet och välbefinnande i arbetet)


 

Tillbaka till toppen